Gå direkt till innehållet

Monsunen är en enkel övning lämplig för högstadiet där eleverna får fundera kring vilka människor – ur en stor och bred samling – de skulle välja att umgås med om de blev instängda på ett stort semesterhotell på grund av en monsun.

Övningen tacklar frågor som: vad definierar mig, vad är mest centralt för min egen identitet och självbild, är samma saker som formar min identitet viktig för mig när jag skapar vänskapsrelationer, är samma saker som formar min identitet viktig för mig när jag bygger långsiktiga relationer?

En siluett av en människa. Siluetten är ifylld med ett mönster av pusselbitar.

Monsunen

 

Förankring

Identitet är ett centralt begrepp i SO och återfinns direkt i det centrala innehållet i samhällskunskap, religion och historia och indirekt i geografi kopplat till levnadsbetingelser, konsumtionsmönster och dylikt.

 

Vad är identitet och vad betyder det för en person?

Min etnicitet och religion kan vara viktig för någon, könsidentitet och intressen för någon annan. För vissa är svenskheten central. Hur identiteten påverkar oss och vad vi placerar främst när vi definierar vår identitet kan undersökas med hjälp av den enkla övningen ”Monsunen”. I korthet har eleverna fastnat på ett semesterhotell då en monsun gjort hemresa omöjlig. Det finns många människor på hotellet men vilka väljer eleverna att spendera sina dagar med,  i brist på bättre sysselsättning – och varför väljer de dessa?

 

Genomförande

Dela den bifogade listan med eleverna – analogt eller digitalt och ge dem en stund att läsa igenom och fundera kring vilka personer på hotellet de tror att de nog helst skulle tillbringa tid med. Be dem också fundera kring varför just dessa personer är mest intressanta? Är det på grund av nationalitet, på grund av intressen eller något annat? När alla elever blivit klara. Gå igenom deras val gemensamt i klassen genom att låta några elever presentera hur de tänkt. Ta sedan upp frågan till en större diskussion. Går det att dra några generella slutsatser utifrån hur eleverna tänker?

Ett typiskt och förväntat resultat av övningen ”Monsunen” är givetvis att eleverna väljer att umgås med de människor på hotellet som

a) är någotsånär i deras egen ålder

b) delar intressen på någon nivå.

Saker som religion och nationell identitet är sällan på toppen av listan av urvalsprinciper. Så utifrån detta enkla exempel kan vi visa på att nationell identitet sällan är överst på listan över vad som är viktigt för oss.  Om eleverna tvingades välja en någon av gästerna på hotellet att gifta sig med och  tillbringa resten av livet med så kanske resultatet skulle bli annorlunda – då kanske saker som etnicitet, religion och dylikt skulle ges större tyngd. Varför är det på detta sätt?  Diskutera koncepten fram och tillbaka med eleverna och se hur de uppfattar det. Gå vidare när du upplever att diskussionen är uttömd.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.