Gå direkt till innehållet

”Gör en analys av orsakerna till Franska revolutionen och skicka in den innan onsdag …”

Som SO-lärare älskar vi analyser och det är typiskt något vi ber elever göra i tid och otid. Inte sällan är en bra analys också skillnaden mellan ok kvalité och hög kvalité. Men för att elever ska ta till sig, bemästra och i förlängningen briljera i en förmåga eller färdighet behöver vi öva dem på vägen också.

I detta korta arbetsområde ger vi en introduktion till vad en analys är och ger också eleven en chans att öva analys med elev- och bedömningsexepel som guide.

Resursen lämpar sig utmärkt som en förberedelse till, eller som en del av, ett större arbetsområde där analys är en viktigt beståndsdel i examinationen. Genom att göra detta resurs först tillåts eleverna träna först innan det blir på riktigt.

 

 

 

 

Förankring

Att analysera är något centralt i flera ämnen. I SO-ämnena finns ordet analys med i samtliga ämnens beskrivningar av de förmågor som ska utvecklas. I de flesta SO-ämnen förekommer termen flera gånger, vilket vittnar om vilken tyngd den ges. Men för att eleverna ska kunna analysera behöver de hjälp med att utveckla sin analys.

 

Förbered

Förbered momentet genom att själv repetera det relevanta stoffet och lägg upp en plan för hur du ska presentera det för eleverna. Använd de bifogade materialet – en text med exempel och en förklarande film –  eller hitta något som du är mer bekväm med.

 

Genomför

  • Visa filmen om vad som är en bra analys eller använd ett eget exempel. Säkerställ att eleverna har förstått genom några korta frågor.
  • Gå igenom instruktionerna till övningen med eleverna. Låt dem sedan öva individuellt och läs systematiskt det de gör och ge kontinuerligt formativ feedback. Låt också eleverna jobba i små grupper 2-3 elever och öva på att ge varandra formativ återkoppling så att de även kan bli bättre på denna förmåga.

 

Analysövning

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.