Gå direkt till innehållet

Forntiden är en lång tidsperiod med många omvälvande förändringar i landskapet och för människorna. Det är ett omfattande och intressant arbetsområde att ta sig an.

Utmaningen med att arbeta med forntiden ligger i den stora tidsrymden. Jägar- och samlar-stenåldern omfattar cirka 8 000 år, bondestenåldern cirka 2 000 år, bronsåldern cirka 1 500 år och järnåldern cirka 1 500 år. Det är långa tider och människan har utvecklat seder, bruk och traditioner i samhällena. I Skåne tidigare än i resten av Sverige.

Forntiden är ett lektionsmaterial som börjar i nutid, fortsätter i jägar- och samlarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern, för att avslutas i framtiden. Genom sagor och att bygga faktatexter jämför eleverna livet mellan förr och nu och kan på så sätt samtala om människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Övningarna knytes ihop med fysiska platser i staden, en vandring på Rosengård och en på Toftanäs. I filmen Forntiden – ett lektionspaket med Malmö som utgångspunkt visas och berättas om lektionsmaterialets innehåll.

För att fördjupa kunskapen inom vissa områden kan Malmö Museers pedagoger kontaktas för extra kunskapsstöd för pedagoger och elevprogram bokas in. Workshops om långhusbygge under lektion 6 och gravmattor under lektion 7 kan bokas hos Malmö museers pedagogverksamhet.

Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med Nya Stenkulaskolan, Kryddgårdsskolan, Malmö Museer och Kulturförvaltningen.

Det här arbetsområdet består av åtta olika delar:

1. TIDSLINJE – NUTID

2. JORDYTANS FÖRÄNDRINGAR

3. ARKEOLOGER – VAD GÖR DE OCH VARFÖR?

4. JÄGAR- OCH SAMLARSTENÅLDERN

5. BONDESTENÅLDERN

6. BRONSÅLDERN

7. JÄRNÅLDERN

8. REPETITION OCH FRAMTIDEN

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

LÄNK TILL KARTAN HITTAR DU HÄR

(MER OM PEDAGOGISKA KARTOR)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

TIDSLINJE – NUTID

1. TIDSLINJE – NUTID A) Innan arbetet startas hänger pedagogen upp en tidslinje enligt instruktionerna i Forntidslinje. Detta för att visualisera tidslinjen för eleverna vid inledningsskedet av...

JORDYTANS FÖRÄNDRINGAR

2. JORDYTANS FÖRÄNDRINGAR Teorin om kontinentaldriften A) För att förbereda sig inför lektionen läser pedagogen avsnitten Teorin om kontinentaldriften i Forntiden – faktatext för lärare. B) För att sk...

ARKEOLOGER – VAD GÖR DE OCH VARFÖR?

3. ARKEOLOGER – VAD GÖR DE OCH VARFÖR? A) För att förbereda sig inför lektionen läser pedagogen avsnittet Källor och hantering av olika källor. Det finns även en kort film (2.50) som visar en in...

JÄGAR- OCH SAMLARSTENÅLDERN

4. JÄGAR- OCH SAMLARSTENÅLDERN A) För att förbereda sig inför lektionen läser pedagogen inledande stycke till Förhistoriska epoker med skånskt tidsperspektiv och Jägar- och samlarstenåldern 15 000BP....

BONDESTENÅLDERN

5. BONDESTENÅLDERN A) För att förbereda sig inför lektionen läser pedagogen Bondestenåldern 6 000 BP – 3 700 BP. B) Fortsätt arbetet med forntiden genom övningarna samlade i Bondestenåldern. C) Lek le...

BRONSÅLDERN

6. BRONSÅLDERN A) Pedagogen förbereda sig inför lektionen och läser Bronsåldern 3 700 BP – 2 500 BP B) Fortsätt arbetet med forntiden genom övningarna samlade i Bronsåldern. C) Idag kan man inte se nå...

JÄRNÅLDERN

7. JÄRNÅLDERN A) Pedagogen förbereder sig inför lektionen och läser Järnåldern 2 500 BP – 950 BP. För den som vill veta mer om hur järnframställning gick till finns det beskrivet i texten Lågteknisk j...

REPETITION OCH FRAMTIDEN

8. REPETITION OCH FRAMTIDEN A) I övningen Vad kallar vi tidsperioderna? får eleven visa att hen kan använda en tidslinje och sätta ut begreppen jägar- och samlarstenålder, bondestenålder, bronsålder,...