Gå direkt till innehållet

A) Börja med att som pedagog förbereda för lektionen. Läs förhistoriska epoker med skånskt tidsperspektiv och Jägar- och samlarstenåldern 15 000BP.

B) Inled arbetet med forntiden genom övningar. Gör övningarna Jägar- och samlarstenåldern.

C) Under forntiden, precis som nu, skapade människorna musik. Pedagogen förbereder sig. Läs sista avsnittet i Forntida ljudredskap i Forntiden – faktatext för lärare.

D) Skapa musikinstrument – det finns flera olika sorters instrument som eleverna kan tillverka och skapa musik med. Här finns två alternativ:

E) För att reflektera kring sin egen och andras kunskap om jägar- och samlarstenåldern sammanfattas tidsperiodens arbete i en övning. Gör övningen Mötas på mitten. Frågeställningen är ”Vilka likheter och skillnader finns det mellan nutid och jägar- och samlarstenåldern?”.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Jägar- och samlarstenåldern”

4. Jägar- och samlarstenåldern

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.