Gå direkt till innehållet

Teorin om kontinentaldriften

A) Pedagogen förbereder sig genom att läsa på. Läs avsnitten Teorin om kontinentaldriften i Forntiden – faktatext för lärare.

B) För att skapa förståelse för jordskorpans ständiga förändring tittar gruppen tillsammans på någon film som visar detta. I filmen Earth’s history in the last 600 million years synligörs kontinentaldriften.

C) Pedagogen diskuterar tillsammans med eleverna vad de har uppfattat av filmen. Utgå från frågorna:

  • Vad är det vi ser? (jordklotet)
  • Vad är det som är blått/brunt/grönt/vitt i filmen. (blått = vatten, brunt = landmassa, grönt = landmassa med växtlighet och vitt = is)
  • Vad är det som händer på filmen? Berätta för eleverna vad det är som händer. Utgå från informationen i stycket Teorin om kontinentaldriften. Välj ut de moment som är relevanta för elevernas förståelse och ålder.

D) Se vald film igen och förstärk med eget berättande så att skeendet blir tydligare för eleverna. Pausa där det behövs diskuteras.

Östersjöns förändringar
E) Dags för pedagogen att förbereda sig på  nästa avsnitt. Läs om Östersjöns förändringar och Öresunds bildande i Forntiden – faktatext för lärare.

F) Kontinentaldriften är förändringar i stora drag över långa tidsperioder. Östersjöns förändringar visar på förändringar ur ett geografiskt närmare perspektiv, Skandinavien.

Visa bilderna om Östersjöns förändringar genom Storbildsunderlag. Titta på bilderna tillsammans och diskutera vilka förändringar ni ser och vad dessa förändringar kan bero på. Använd information i texten om Öresunds bildande. Välj ut de moment som är relevanta för elevernas förståelse och ålder.

För att öka förståelsen hos eleverna hur inlandsisen tryckte ner landmassorna kan man använda exemplet med fotbollen. Detta illustrerar landhöjningen. När man känner efter hur välpumpad en boll är trycker man oftast ner sina tummar i bollen. Tummarna motsvarar trycket från inlandsisen. När fingrarna lyfts försvinner groparna. Skillnaden är att jordklotet är mycket större och att den processen tar mycket längre tid.

G) För att förtydliga och fördjupa kunskap kring olika kartord arbetar eleverna med en övning. Arbeta med övningen Kartord i gips – Vart tar vattnet vägen? Iden här övningen byggs kartord av gipsbindor och pappersremsor som ger en taktil och visuell känsla för begreppen och sätter ord på dem. Exempel på kartord hittar du i Storbildsunderlag.

H) Arbeta med eleverna i mindre grupp och fundera över följande frågeställning:
Människor och djur har levt i Skåne länge, ca 15 000 år. Hur tror du att de första djuren och människorna kom till det som idag kallas Skåne från andra områden? Gick de? Simmade de? Tog de en båt? Hur gjorde djuren?
(Innan Öresund bildades vandrade djur och människor in i det som vi idag kallar Skåne.)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Jordytans förändringar”

2. Jordytans förändringar

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.