Gå direkt till innehållet

A) Pedagogen förbereda sig inför lektionen. Läs Bronsåldern 3 700 BP – 2 500 BP.

B) Fortsätt arbetet med forntiden genom övningar. Övningarna finns samlade i dokumentet Bronsåldern.

C) Idag kan man inte se några spår av långhus som funnits i Malmö. I den animerade filmen Långhus – Forntiden visas hur det skulle kunna ha sett ut vid Thomssons väg under bronsåldern.

D) För att lättare förstå hur ett långhus såg ut bygger eleverna ett. Välj utifrån tre alternativ Modellbygge – Bondestenåldern, Modellbygge – Romersk järnålder eller Modellbygge – Vikingatida hall. Beskrivningarna är utformade för pedagogen för att kunna leda arbetet.

E) För att reflektera kring sin egen och andras kunskap om jägar- och samlarstenåldern sammanfattas tidsperiodens arbete i en övning. Gör övningen Mötas på mitten. Frågeställningen/uppmaningen är ”Skriv så mycket fakta du kan om bronsåldern under 1 minut (eller mer)” Enas om de tre fakta som ni tycker är viktigast.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Bronsåldern”

6. Bronsåldern

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.