Gå direkt till innehållet

A) Pedagogen förbereder sig inför lektionen. Läs Järnåldern 2 500 BP – 950 BP. Läs Lågteknisk järnframställning – blästerjärn som handlar om härnframställning.

B) Fortsätt arbetet med forntiden genom övningar. Övningarna finns i dokumentet Järnåldern. Under arbetet med järnåldern ska eleverna i par eller enskilt skriva faktakort som speglar tiden.

C) Gravmattor – en workshop om vad som kan utläsas av gravar som hittats i Malmö kan bokas med Malmö museer. Denna måste bokas enskilt med Malmö museer pedagogavdelning.

D) Besök en plats där ett långhus från järnåldern har grävts ut, gravhög från bronsåldern och begravningsplats från järnåldern. Ett exempel är en tur till tre platser i Rosengård. Arbeta med övningen Forntidslämningar på Rosengård. Alternativt kan ni arbeta med övningen Forntidslämningar på Toftanäs/Gyllins.

För de som vill åka på en längre tur utanför Malmö finns flera besöksplatser, till exempel Gillhög med omnejd. Vid överenskommelse med Malmö museer kan en guidad tur anordnas.

E) För att reflektera kring sin egen och andras kunskap om järnåldern sammanfattas tidsperiodens arbete i övningen Mötas på mitten. Frågeställningen är ”Vilka likheter och skillnader finns det mellan nutid, bronsåldern och järnåldern?”.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Järnåldern”

7. Järnåldern

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.