Gå direkt till innehållet

Introduktion

– Vilken snygg tröja du har!

– Tack! Visst är den fin!

– Verkligen! Var har du fått den ifrån?

– Jag köpte den i den nya affärer runt hörnet. Du vet den som säljer snygga kläder gjorda av 7-åringar och vars fabrik lämnar farliga kemikalier i dricksvattnet i Bangladesh.

 

De flesta av oss vet… Men väljer vi att göra något åt det? Detta arbetsområde är gjord för att göra ett tungt ämne mer lättsamt och för att inge hopp om att vi tillsammans har makten att förändra världen.

Syftet är att hjälpa eleverna att bli mer medvetna konsumenter. Kläder kan vara ett roligt sätt att uttrycka sin identitet och i takt med  nutidens “fast fashion” går allt snabbare uppmuntras vi att ständigt konsumera nytt och mer. Eleverna på grundskolan är konsumenter även om de oftast inte betalar inköpen själva. Med detta arbetsområde vill jag hjälpa dem att förstå att även dem har konsumentmakt och kan påverka en hel industri.

Mitt syfte är även att väcka elevernas nyfikenhet för tyg, dräkthistoria, design, mode, textilindustrin och ge dem en historisk ram för att de ska förstå hur vår konsumtion av kläder har förändrat. Med detta arbete vill jag uppmuntra eleverna att känna ansvar för sin konsumtion, få dem att känna solidaritet med andra människor och få dem att värna om både djur och natur.

Arbetsområdet består av en historisk tillbakablick på hur modet såg ut från ca 1500-talet i Europa och framåt. Detta presenteras i form av en bildpresentation och några filmklipp. Sedan kombineras materiallära och historia genom att med bomullen som exempel visa textilindustrins baksida då och nu. Därefter ges konkreta tips för medveten klädkonsumtion så att vi alla hjälps åt att nå de globala målen. Slutligen ska eleverna välja vilken utmaning de vill avsluta arbetsområdet med. Dessa utmaningar kan anpassas beroende på årskurs och på så sätt göras i en mängd olika årskurs.

Arbetsområdet är ämnesövergripande och innehåller en stor mängd länkar för att ge läraren och eleverna en möjligheten att inrikta sig eller fördjupa sig beroende på intresse. Materialet som presenteras här kan ledas av en eller flera ämneslärare. Lärare i slöjd, SO och HKK kan alla bidra med sina olika synvinklar och arbeta ihop kring innehållet men innehållet är också så pass självständigt att en enda lärare kan leda hela arbetsområdet.

 

Förankring i Lgr11, kap 1:

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt för att leva i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser […].

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och agera ansvarsfullt mot sig själva och andra.

Se pedagogisk planering och förankring i kursplanen här.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Varför bär vi kläder?

Under denna lektion ska eleverna få reflektera över några frågor för att få igång deras tankeprocess kring just kläder. Varför bär vi kläder? Hur gör man kläder? Vem köper kläderna som de bär? Elevern...

Nä men?! Vad har du på dig?

Nu när eleverna vet hur man gör tyg idag så ska de resa 500 år tillbaka i tiden för att se hur mode och kläder förändrats över tid.  Syftet med detta är att få dem att inse hur annorlunda man klädde s...

Modets baksida – slavarbete och miljögifter

Under denna lektion ska eleverna få lära sig mer om textilindustrins baksida genom en presentation som tar upp triangelhandeln, arbetsförhållanden för dem som syr våra kläder idag samt hur textilindus...

De globala målen – Du kan påverka!

Syftet med denna lektion är att introducera, befästa och fördjupa elevernas kunskap om Agenda 2030 samt få dem att inse att de själva kan påverka världen vi lever i. FN:s Agenda 2030 och de 17 Globala...

Dags att välja utmaning!

Nu är det dags för eleverna att välja vad de vill fördjupa sig i. Varje utmaning presenteras med en lärarguiden i anteckningar. Vill du skicka bladet till eleverna rekommenderar jag att du först ladda...