Gå direkt till innehållet

Under denna lektion ska eleverna få reflektera över några frågor för att få igång deras tankeprocess kring just kläder. Varför bär vi kläder? Hur gör man kläder? Vem köper kläderna som de bär?

Eleverna kommer också att få reda på hur man tillverkar blomullskläder och följa resan från planta till plagg. Den pedagogiska planeringen för arbetsområdet presenteras även under denna första lektion.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Människan, kläder och mode

Varför bär vi kläder?

Till lärare

Detta moment är skapad för att introducera arbetsområdet, känna av elevernas förkunskaper men även för att få ingång deras tankeprocess kring kläder och vänja dem vid att diskutera ihop. Frågorna berör några av de teman som arbetsområdet kommer att ta upp och här ska du hjälpa eleverna att komma igång med att reflektera kring deras egna förhållande till kläder och deras klädkonsumtion. Vissa elever är kanske är helt ointresserade medan andra kanske tycker att vissa märkeskläder är ett absolut måste. Här gäller det att vara lyhörd och försiktig så att ingen känner sig utpekad. Påpeka att det är viktigt med att god diskussionsklimat i klassrummet och att inga negativa kommentarer kring andras personliga stil eller val av kläder får förekomma. 

Ställ följande frågor en i taget till elevgruppen och låt dem diskutera i en passande form. Du känner dina elever bäst, vad passar dem? Diskussion i helklass? EPA? Skulle en elev föredra att skriva av sig kan alla frågorna skickas via bilden i Google Classroom.

 

 

Till elever

Välkommen till första lektionen i ett nytt arbetsområde!

 

Jag kommer nu att ställa olika frågor till dig som kommer att handla om kläder. Reflektera kring dem och bidra med din åsikt. Det finns inget rätt och fel utan meningen är att byta erfarenheter och åsikter så att vi har olika perspektiv att diskutera. Gör din röst hörd, låt andra komma till tals och visa respekt genom att inte kränka andra.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Pedagogisk planering

Varför bär vi kläder?

Till lärare

Nu när eleverna fått ett litet smakprov på arbetsområdet kan du gå igenom den pedagogiska planeringen med dem. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet och vilka färdigheter som ska övas. Var konkret, ge exempel. Inbjud eleverna att ställa frågor. Lämna inte planeringen förrän alla elever säkert vet vad som förväntas av dem. Glöm inte att dela den i Classroom så att den är lättillgänglig för alla.

Till elever

För att veta vad arbetsområdet handlar om, varför ni läser det, vad du ska kunna när det är över och hur du ska kunna visa din kunskap går ni tillsammans igenom områdets pedagogiska planering. Lyssna, anteckna vid behov och ställ frågor om det är något du inte förstår.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Bomull – från planta till plagg

Varför bär vi kläder?

Till lärare

Detta moment utgår från en presentation på åtta blad som innehåller bl.a. nya begrepp som bör förklaras under presentationens gång så att eleverna kan ta till sig dem och börja använda dem. Du bör därför själv kunna orden så att du kan förklara dem för eleverna. Många av begreppen visualiseras med hjälp av bilderna och filmerna som finns i presentationen. Gå igenom presentationen, det finns hänvisningar som kan guida dig under varje blad i anteckningar, studera dessa i förväg. Du kan ladda ner den om du känner att du vill ändra något i den. Påminn eleverna om att vara delaktiga.

Tanken är att eleverna ska få en uppfattning om hur man tillverkar ett bomullsplagg och bli medvetna om att tillvägagångssättet var annorlunda förr från nu. Detta kommer att ge dem förkunskaper som kan vara nyttiga när ni kommer att prata om textilindustrin ur ett historisk sammanhang och ge dem förståelse för hur hela klädindustrin påverkar miljön och människor negativt.

Titta på presentationen: Bomull – planta till plagg.

 

Material som bör komplettera presentationen: 

Titta på klipp från UR:s Byggänget om hur man tillverkar olika tyg av material. Det finns dock några formuleringar som behöver förtydligas för att inte missuppfattas. Silke görs inte av silkeslarver utan är det tråd som larver spinner för att bygga sin kokong när det ska förpuppas till fjäril. Fleece är gjort av PET-flaskor. Besök Naturskyddsföreningens webbplats och läs om fleece och mikroplast i vattnet vid tvätt.

 

Material som kan komplettera presentationen: 

Nedan finner du korta Youtubefilmer från kanalen How to make everything på engelska och som också visualiserar processen och som kan hjälpa dig att färska upp minnet inför momentet:

Till elever

 

  • Jag kommer att visa en presentation där du kommer att se hur bomull ser ut, lära dig hur man gör tråd och tyg av det och hur det till slut blir ett plagg.
  • Du kommer att lära dig nya ord, det är viktigt att du förstår dem och använder dem när du pratar.
  • Du ska lyssna på mina instruktioner under presentationens gång och bidra under diskussionen.

Här är en lista med massa ord som kanske är nya för dig. Du kommer få hjälp att förstå dem under presentationen.

Så, olda, gödsel, bekämpningsmedel, konstbevattning, bomullsblomma, bomullsfrukt, kapsel, frö, förhår, fiber, skörda, rensa, karda, fiberflor, spinning, tråd, varp, varpning, bom, inslag, skyttel, väva, tyg, skräddare, sömmerska, mönster, mönsterskärning, sy, färga, fabrik, tillverkningsland, etikett, tvättråd.

 

Efter presentationen:

  • Skulle du kunna återberätta muntligt hur man gör ett bomullsplagg? Titta på begreppen, de kan hjälpa dig.
  • Har du lärt dig något nytt idag? Vad?
  • Vad vill du veta mer om?

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.