Gå direkt till innehållet

Det skedde många förändringar i Malmö under 1700-talet. Staden växte från att ha varit en liten stad med många öde hus och gårdar efter pesten 1712 till att bli en blomstrande handelsstad i slutet av århundradet.

För Malmö slutade 1600-talet oroligt med krig och pest och 1700-talet började på samma sätt, med krig och pest.

Den tillbakagång som skedde sedan Malmö försvenskades efter 1658 och pestens härjningar i början på 1700-talet avtar och vid mitten av 1700-talet ser man en positiv utveckling både vad gäller befolkning och handel. Utvecklingen tar verkligen fart när hamnen börjar byggas 1775.

1700-talet Nya möjligheter för Malmö är ett lektionsmaterial som bygger på att eleverna bygger historiska referensramar med hjälp av historiska källor, förstahands- och andrahands-källor, och knyter ihop dessa med fysiska platser i staden.

Materialet har tagits fram av Pedagogisk Inspiration Malmö i samarbete med Annika Trenneman Kryddgårdsskolan, Malmö Stadsarkiv och Malmö museer.

I filmen Malmös lokalhistoria – 1700-talet Nya möjligheter för Malmö med ett källkritiskt perspektiv visas och berättas om lektionsmaterialets innehåll.

Det här arbetsområdet består av tolv olika delar:

1. Tidslinje

Ståndssamhället

2. De ekonomiska och politiska ständerna och de religiösa

3. Ståndens syfte

4. Adel, präster, borgare och bönder

5. De som inte var representerade i riksdagen

6. De egendomsösa

 

1700-talet en ny blomstringsperiod för Malmö

7. Inledande text ”1700-talet en ny blomstringsperiod för Malmö”

8. Malmö – en stad i tillväxt

9. 1700-talet – nya möjligheter för Malmö 

10. Befästningsverken

11. Stadsrundtur

 

Människoliv i Malmö genom historiska källor

12. Grupparbete kring människoliv i Malmö genom historiska källor

Filer och länkar kopplade till arbetsområdet hittar du både i den löpande texten av lektionsinnehållet men också under ”moment”. Filer och länkar under ”moment” kan du enkelt importera till ditt Classroom.

 

(Mer om pedagogiska kartor)

PP

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Tidslinje

1. TIDSLINJE A)  För att få en utgångspunkt för elevernas kunskaper kring den historiska referensramen inleds arbetet med att var och en av eleverna ska placera ut givna tidsperioder och kort beskriva...

De ekonomiska och politiska ständerna och de religiösa

2. DE EKONOMISKA OCH POLITISKA STÄNDERNA OCH DE RELIGIÖSA A) Läs inledande text till Ståndssamhället, Fyrståndsläran och Bilden som historisk källa , sidan 3–4. B) Vad är historiska källor? Gör en EPA...

Ståndens syfte

3. STÅNDENS SYFTE A) Läs styckena Ständernas syfte och Vilka var de olika ständerna? sidan 5. B) Gör en EPA där eleverna diskuterar vad bilden No 24 Prelat, adelsman, borgare 1789 berättar. Som stöd f...

Adel, präster, borgare och bönder

4. ADEL, PRÄSTER BORGARE OCH BÖNDER A) Läs textstyckena Adel, Präster, Borgare och Bönder, sidorna 6–9. B) Arbeta med Ståndssamhället – frågor i marginalen kring textstyckena. C) Gå igenom fråge...

De som inte var representerade i riksdagen

5. DE SOM INTE VAR REPRESENTERADE I RIKSDAGEN A) Läs inledande text till De som inte var representerade i riksdagen och stycket Kvinnans ställning i det svenska samhället under 1700-talet, sidorna 10-...

De egendomslösa

6. DE EGENDOMSLÖSA A) Läs stycket De egendomslösa, sidan 11. B) Genom att läsa källor kan man få reda på hur samhället fungerade. I textutdraget från skråväsendets stadgar kan eleverna utläsa något om...

1700-talet: En ny blomstringsperiod för Malmö

7. 1700-TALET EN NY BLOMSTRINGSPERIOD FÖR MALMÖ A) Läs stycket det inledande stycket i texten 1700-talet en ny blomstringsperiod för Malmö, sidan 13. B) Arbeta med övningen Vad händer i staden? Här få...

Malmö – en stad i tillväxt

8. MALMÖ – EN STAD I TILLVÄXT A) Läs stycket Malmö – en stad i tillväxt, sidorna 13-14. Som samtalsbild kan man använda Burmans karta, den finns i Storbildsunderlag. B) Eleverna skapar, i mindre...

1700-talet: Nya möjligheter för Malmö

9. 1700-TALET – NYA MÖJLIGHETER FÖR MALMÖ  A) Läs stycket 1700-talet – nya möjligheter för Malmö Stad, sidorna 15 – 17. B) Hur har Malmö hamn förändrats genom tiderna? Arbeta med övningen...

Befästningsverken

10. BEFÄSTINGSVERKEN A) Läs stycket i texten Befästningsverken, sidan 18. B) Arbeta med övningen Kan du se bastionerna? Här får eleverna titta på en nutidskarta och försöka se var vi kan finna restern...

Stadsrundtur

11. STADSRUNDTUR A) Skriv ut stadsvandringen Stadsvandring 1700-talet – nya möjligheter för Malmö Stad, en till varje grupp eller låt eleverna gör en stadsvandring via appen Gold Hunt Education. Ladda...

Grupparbete kring människoliv i Malmö genom historiska källor

12. GRUPPARBETE KRING MÄNNISKOLIV I MALMÖ GENOM HISTORISKA KÄLLOR A) Berätta kring källor utifrån nedanstående text: När vi läser historia läser man om svunna tider och om människor som redan har levt...