Gå direkt till innehållet

5. DE SOM INTE VAR REPRESENTERADE I RIKSDAGEN

A) Läs inledande text till De som inte var representerade i riksdagen och stycket Kvinnans ställning i det svenska samhället under 1700-talet, sidorna 10-11.

B) Arbeta med att tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem genom övningen Vad säger dikten? Här får eleverna läsa en dikt av Anna Maria Lenngren och tolka texten. De får också tolka en bild av en hustavla och jämföra sina tolkningar. Vilka likheter och skillnader berättar dikten och bilden kring kvinnans ställning? I Storbildsunderlag finns arbetsbladet som kan användas som underlag för sammanställningen av elevernas tolkningar.

Hustavlor vad skulle de berätta? Jonas Sjölander, som är docent i historia, har berättat så här om hur hustavla kan tolkas:

”När var och en sin syssla sköter, då går allt väl, vad som än oss möter”

Citatet kommer från Hustavlan som var en av Sveriges mest spridda skrifter under 1600- och 1700-talen. I Hustavlan betonas det statiska i tillvaron. Var och en skulle veta sin plats i samhället och det var nödvändigt att det var så för att samhället skulle fungera, trodde många. Överheten och prästerna ville att samhället skulle se ut som en pyramid och detta var något som präntades in befolkningen, bland annat genom Hustavlan. Prästernas uppgift var att predika och pränta in Hustavlans budskap i befolkningen (framför allt allmogen, del vill säga småfolket och bönderna).
Den hierarkiska ståndsindelningen var grunden för hela samhällsorganisationen. Detta innebar bland annat att arbetsuppgifterna i staten och samhället skulle vara uppdelade mellan stånden.

C) Eleverna arbetar enskilt med ”Kan du”-frågorna. Övningen har som syfte att ge en uppfattning om elevernas förståelse för hur historiska källor kan användas. Du som lärare ska få en indikation på var de enskilda eleverna och gruppen befinner sig och om något behöver repeteras innan ni går vidare. Genom att ge exempel och diskutera utifrån elevernas svar tydliggörs det för eleverna de olika svarsnivåerna.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”De som inte var representerade i riksdagen”

De som inte var representerade i riksdagen

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.