Gå direkt till innehållet

12. GRUPPARBETE KRING MÄNNISKOLIV I MALMÖ GENOM HISTORISKA KÄLLOR

A) Berätta kring källor utifrån nedanstående text:

När vi läser historia läser man om svunna tider och om människor som redan har levt sina liv på olika platser och i olika tidsåldrar.

När vi läser historia läser vi inte om allt som har hänt, det skulle vara omöjligt. Det betyder att det alltid är någon människa som har valt ut de delar som den personen uppfattar som viktiga.

När vi väljer ut vissa delar så sätter vi ljuset på de delarna av historien. Detta leder till att allting vi läser är på ett eller annat sätt tolkat. Det är skillnad på all den tid som har varit och det vi kallar historia här i skolan.

Historikerna som beskriver olika delar av det förgångna använder sig av olika typer av källor.

Repetera vilka källor som ni har stött på, vilka står uppskrivna på A3-pappret. Finns alla med? Ska listan fyllas på? Vilka var nu förstahandskälla eller andrahandskälla?

B) I grupparbete med olika källor som grund får eleverna visa på vilket sätt de använder sina kunskaper att kritiskt granska, tolka och värdera olika källor och använda dem som grund för att skapa historisk kunskap. Det är här eleverna har möjlighet att visa resultat på högsta resultatnivå.

De kan välja mellan:

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”Grupparbete kring människoliv i Malmö genom historiska källor”

Grupparbete kring människoliv i Malmö genom historiska källor

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.