Gå direkt till innehållet

En lektion i vilken du som lärare

  • Bjuder på dig själv och din (begränsade?) teaterförmåga och sveper in på lektionen som en person ur historien och tar eleverna till hjälp att komma på vem du är.
  • Introducerar arbetsområdet och den pedagogiska planeringen.
  • Går igenom uppgiften.
  • Avslutar lektionen med att sammanfatta dagens lektion och ta ut riktningen för nästa lektion: Genomgång av faktainsamling och de krav som ställs på denna.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Vem är vår lärare?

Ett celebert besök

Till lärare

Detta moment inleder hela arbetsområdet och det har som syfte att ge avtryck och inspirera. Ibland måste en bjuda på sig själv och detta är ett sådant tillfälle. Dags att spela lite teater.

Förbered

Välj en person ur historien och gör den research du behöver för att kunna låtsas vara denna person en stund. Lär dig om personens liv och den tid personen levde i. Skaffa gärna fram något klädesplagg eller accessoar som för tankarna till den historiska person du ska föreställa.

Genomför

Svep in i klassrummet och sätt igång lektionen på det sätt din historiska person skulle göra. Som en diktator om du är en sådan person, som en disträ vetenskapsperson om du valt det etc. Presentera dig som en vikarie men säg inte vad du heter. Ge eleverna lite ledtrådar till vem du är genom att hänvisa till var du kommer ifrån: ”Jag flög över från Staterna i morse för att hinna i tid till lektionen” eller ”Jag tog tidsbussen från 1600-talet för att jag så gärna ville hålla denna lektion med er”.

Led sedan in klassen på en session av den klassiska leken ”20 frågor”, det vill säga att det blir nu klassens jobb att ta reda på vem du är. De får ställa frågor till dig men du svarar bara ja eller nej. Målet är att klassen ska identifiera dig med så få frågor som möjligt. Självklart behöver du ju inte hålla dig till just 20 frågor utan hålla på tills klassen har kommit på svaret.

När klassen kommit på vem du är, är det dags att gå till nästa moment.

Till elever

Er lärare verkar ha blivit utbytt mot en historiskt person – men vem?

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Introduktion av arbetsområdet och den pedagogiska planeringen

Ett celebert besök

Till lärare

Gå igenom den arbetsområdet och pedagogiska planeringen. Lägg särskild vikt vid vad som faktiskt ska göras under arbetsområdet, vilka färdigheter som övas och vilka kunskapskrav som ska bedömas.

I det här läget är det givetvis bra om du som lärare noggrant har gått igenom hela arbetsområdet och lektionsupplägget. Beroende på vilka moment du vill ha med under själva mingellektionen så kommer instruktionerna att se lite olika ut – till exempel om eleverna ska hålla sina historiska personer hemliga eller inte.

Till elever

För att veta vad arbetsområdet handlar om, varför ni läser det, vad du ska kunna när det är över och hur du ska kunna visa din kunskap går ni tillsammans igenom områdets pedagogiska planering.

Lyssna, anteckna vid behov och ställ frågor om det är något du inte förstår.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Genomgång av uppgiften

Ett celebert besök

Till lärare

Ett moment i vilket du som lärare går igenom uppgiften och sätter upp ramarna för arbetet.

Förbered

Inför detta moment bör du ha redigerat uppgiftsdokumentet så att det stämmer överens med hur du vill ha uppgiften: tidsramar, krav etc. Bestäm tex. om du vill att eleverna själva ska hitta en historisk person eller om du ska utgå från en egenkomponerad lista (eller den som redan finns tillgänglig i uppgiften). Det finns fördelar med båda versionerna. Om eleverna själva får välja historisk person så ökar deras medbestämmande och valfrihet och med dem förhoppningsvis entusiasmen för uppgiften. Samtidigt har elever i högstadiet ganska låga kunskaper om historiska personer och risken är överhängande att mingelpartyt blir fyllt av Hitlers och dylikt. Den för-genererade listan är gjord för att avspegla historisk bredd av politiker, konstnärer, tänkare etc. och är inte fullt så etnocentrisk som det annars lätt kan bli. Kanske en kombination av rekommendationer och eget val är den bästa lösningen? Bestäm dig också för hur avancerade krav du vill ha kring kläder och dylikt. Arbetsområdet kan ju om du vill bli mycket avancerat och involvera syslöjden och annat – men det kan också bli en mestadels teoretisk uppgift.

Genomför

Dela ut (analogt eller digitalt) uppgiften till eleverna och gå igenom den i klassen. Besvara frågor och förtydliga vid behov. Förhoppningsvis har din skådespelarinsats i början på arbetsområdet gett eleverna en konkret och tydlig bild vad som förväntas av dem.

När alla har förstått uppgiften – låt eleverna börja och handled dem i processen.

Till elever

Gå igenom uppgiften tillsammans med din lärare. Lyssna, anteckna vid behov och ställ frågor om det är något du inte förstår.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.