Gå direkt till innehållet

6. DE EGENDOMSLÖSA

A) Läs stycket De egendomslösa, sidan 11.

B) Genom att läsa källor kan man få reda på hur samhället fungerade. I textutdraget från skråväsendets stadgar kan eleverna utläsa något om de egendomslösa. Arbeta med Femte Artickel – Om läredrängar, gesäller och Mesterswenner. Här fortsätter också diskussionen kring källors användning utifrån elevernas reflektioner. I Storbildsunderlag hittar du utdrag ur skråväsendets stadgar för slaktare i Malmö.

C) Exitticket – Om ni har använt fler källor än ni skrivit upp tidigare så fyller ni på er lista i klassrummet. Diskutera om det är en förstahandskälla eller andrahandskälla.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar till ”De egendomslösa”

De egendomslösa

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till lektionen som du kan importera till ditt Classroom.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.