Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

50 träffar

Fartfyllda farkoster – moment 4

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under passet. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram. ...

Robotar

”RUTNÄT” ”ROBOTAR” ATT SKRIVA UT

Kopieringsmaskinen

DOKUMENT KOPIERINGSMASKINEN ATT SKRIVA UT.

Danskort

”DANSKORT” ATT SKRIV UT De två sista bilderna av ”danskorten” är ”parenteskort” och ”loopkort” som ska användas i Lektion 2. Danskorten finns även bifo...

Sången ”Jag är ett litet träd”

Lyssna gärna på sången ”Jag är ett litet träd”. Den handlar om fotosyntesen och beskriver hur ett träd växer.

Fartfyllda farkoster – moment 3

Under denna lektion genomförs en övningen som heter “Fartfyllda farkoster”. Titta på de två instruktionsfilmerna med samma namn, se nedan. Filmerna visar exempel på hur man kan vika båtar.  Efter film...

Ett skepp kommer lastat – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om experimentet “Lerk...

Lerklump – moment 1

Berätta för eleverna att ni ska påbörja ett nytt arbetsområde i teknik som heter “Flyt farkost flyt”. Under arbetets gång kommer de att lära om formens betydelse för att ett föremål ska kunna flyta oc...

Lerklump – moment 2

Skriv lektionsmålet på tavlan ”Kunna få en lerklump att flyta i vatten”. Säg att ni strax ska göra ett experiment men att ni först ska gå igenom ett VÖL-diagram. Dela ut varsitt individuellt VÖL-dia...

Lerklump – moment 3

I detta moment ska eleverna få göra experimentet “Lerklump”. Titta på videon med samma namn, se nedan. Pausa filmen när instruktionsrutan visas och låt eleverna få genomföra experimentet:    LERK...