Gå direkt till innehållet

I lektionen får eleverna dramatisera fotosyntesen.

Mål: Kunna dramatisera och förklara hur fotosyntesen fungerar.

Material: Ett A4-ark med bokstaven C (kol), två A4-ark med bokstaven H (väte) och tre A4-ark med bokstaven O (syre).

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Dramatisera

Dramatisera fotosyntesen

Till lärare

Låt eleverna dramatisera fotosyntesen 

Fotosyntesens formel i ord är: Koldioxid + vatten ==> kolhydrater (socker) + syre

En förenklad kemisk beteckning för samma sak är: CO2 + H2O ==> CH2O + O2

  • Välj ut sex elever som får börja.
  • Låt tre elever vara en koldioxidmolekyl. (elev 1 håller A4-ark med bokstaven C, elev 2 bokstaven O, elev 3 bokstaven O).
  • Låt tre elever vara en vattenmolekyl. (elev 4 håller A4-ark med bokstaven H, elev 5 bokstaven H, elev 6 bokstaven O).
  • Berätta att solljus, energi från ljus, delar molekylerna till enskilda atomer.
  • Låt eleverna ”dela” på sig.
  • Därefter ställer de sig som en kolhydrat-(socker)molekyl och en syremolekyl.

Byt elever så alla får vara atomer och alla får se skådespelet. Låt eleverna själva förklara vad de gör och vad som händer.

 

Förklaring

Dramatiseringen illustrerar vad som händer i bladens kloroplaster. I kloroplasterna finns ett grönt färgämne som heter klorofyll. Klorofyllet fångar ljus och delar molekylerna. Därefter används atomerna till att bygga upp kolhydrat-(socker)molekyler och syre.

Denna kolhydratmolekyl, CH2O, är en förenklad bild av en sockermolekyl. För att få en hel sockermolekyl, en druvsockermolekyl, behöves 6 koldioxidmolekyler och 6 vattenmolekyler.

6 CO2 + 6 H2O ==> C6H12O6 + 6 O2

C6H12O6 = DRUVSOCKER/GLUKOS 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Sången ”Jag är ett litet träd”

Dramatisera fotosyntesen

Till lärare

Lyssna gärna på sången ”Jag är ett litet träd”. Den handlar om fotosyntesen och beskriver hur ett träd växer.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.