Gå direkt till innehållet

Under första lektionen kommer du att introducera begreppet ”programmering för dina elever. Eleverna kommer även att bekanta sig med begreppen ”instruktion och ”algoritm och öva på att förstå dem genom att dansa enkla danser.

 


 

Kort introduktion av programmering

Berätta kort att ni ska arbeta med programmering och vad det innebär. Förklara att de ska använda sig av instruktioner och algoritmer. 

Berätta om programmering och algoritmer. Förslagsvis så här:

“Programmering är ett sätt att kunna styra datorer, mobiltelefoner, surfplattor, trafikljus och andra maskiner. Program, appar, robotar är programmerade. Spel är också program.”

“För du ska kunna göra en uppgift, exempelvis baka eller dansa, måste du följa ett antal instruktioner. Ett antal instruktioner kalls för en algoritm. Vi ska nu arbeta med algoritmer i form av dansprogrammering.”

 


 

Dansprogrammering

I detta moment kommer eleverna att fysiskt testa på algoritmer. De ska få utföra en liten dans utifrån olika danskort som representerar olika rörelser. Dessa kort sätts upp på tavlan så att alla kan se dem. Du hittar dem under ”Moment” längre ner på sidan.

Förbered genom att skriva ut och gärna laminera danskorten. Skapa även en uppgift för reflektioner i Google Classroom.

  1. Tag fram danskorten och sortera bort hakparenteserna och loopkortet.
  2. Sätt upp de kvarvarande danskorten på en sida av tavlan, ett och ett. Kom sen överens med eleverna vilken rörelse varje kort representerar. 
  3. Välj sedan ut fyra av korten och sätt dem lodrätt mitt på tavlan. Dessa skapar nu en dans, ett dansprogram. Ett bra tempo är att räkna till tre på varje kort, dvs upprepa rörelsen tre gånger innan man går vidare till nästa kort. Undantaget är “snurrkortet” för att slippa bli yr i huvudet. Man hinner lagom räkna till tre på en snurr.
  4. Välj nya kort till en ny dans. Låt eleverna vara med och bestämma.

Dansa och ha kul!

 


 

Avslutning av lektionen

  1. Repetera begreppen (instruktioner, algoritm) som har använts under lektionen och vad ni har arbetat med. 
  2. Förklara att de olika delarna (instruktionerna) de har gjort i sina danser tillsammans blir till en algoritm.
  3. Berätta att till nästa gång ska klassen delas upp i grupper och få hitta på egna danser.
  4. Låt eleverna dokumentera sitt arbete genom att skriva sina tankar om lektionen i en uppgift i Google Classroom.

(Tack till Karin Nygårds för att vi fått kopiera hennes danskort.)

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Danskort

Lektion 1: Dansa

Till lärare

Ladda ner och skriv ut danskort.

  • De två sista bilderna av ”danskorten” är ”parenteskort” och ”loopkort” som ska användas i Lektion 2.
  • Danskorten finns även bifogade som länk för eleverna att skriva ut.

Till elever

Här hittar du danskorten som ni ska jobba med.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.