Gå direkt till innehållet

Den tredje lektionen består av två moment. Under lektionen kommer eleverna att arbeta mer med instruktioner. Eleverna kommer att få öva på att ge varandra instruktioner och ni kommer att märka att det gäller att vara noggrann. Annars blir det svårt att följa instruktionerna och resultatet blir inte riktigt som man tänkt sig.


 

Kopieringsmaskinen

  1. Skriv ut dokumentet ”Kopieringsmaskinen” och ge alla elever var sitt papper. De ska nu färglägga de olika geometriska figurerna i den övre bilden som de vill. En färg per figur. (Dokumentet ”Kopieringsmaskinen hittar du längre ner på sidan under ”Moment”. 
  2. Dela upp eleverna i par. Den ena i paret ska nu, utan att visa sitt papper, ge instruktioner till sin kompis så att hen kan återskapa samma bild i den nedre figuren på pappret.
  3. Låt dem byta roller.

 


 

Avslutning av lektionen

  1. Låt eleverna dokumentera sitt arbete genom att lägga upp bilder i Google Classroom.
  2. Repetera begreppet instruktioner som har använts under lektionen och vad ni har arbetat med. Berätta att de olika instruktionerna de har gett till varandra när de har ritat och färglagt är som när man programmerar ett program. 
  3. Berätta att nästa gång ska ni arbeta med robotar.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Kopieringsmaskinen

Lektion 3: Instruktioner

Till elever

  1. Färglägg figurerna i den övre bilden med vilka färger du vill. En färg per figur.
  2. Beskriv din teckning så att din kompis kan göra en likadan. Visa inte din teckning!
  3. När ni är klara, jämför varandras teckningar. Vad är likt och vad är olikt?
  4. Byt roller.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Tillhörande länkar

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.