Gå direkt till innehållet

Under denna lektion får eleverna göra ekoburkar.

Mål: Kunna beskriva vad som finns i burken och vad som händer, fotosyntesen och vattnets kretslopp.

Material: Glasburk med tätslutande lock, mindre stenar, jord, en mindre växt exempelvis en liten grästuva eller ogräs samt vatten.

 

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Göra ekoburkar

Ekoburken

Till lärare

Låt eleverna, gärna i par eller mindre grupper, göra ekoburkar 

  • Lägg lite sten i botten av burken.
  • Häll därefter i jord, cirka 1/5.
  • Plantera en växt, tryck försiktigt ner rötterna i jorden.
  • Häll i lite vatten.
  • Stäng locket och öppna inte.

Titta gärna på filmen, där visas hur man kan göra.

Följ burken 

  • Låt undersökningen pågå under flera veckor/månader.
  • Titta på burkarna varje vecka.
  • Vad händer i burken? Med växten, vatten och jorden?
  • Diskutera, resonera och upptäck tillsammans med eleverna.

 

Förklaring 

I burken finns allt växten behöver. Vatten som rötterna suger upp, koldioxid som finns i luften och ljus. Dessa tre ingredienser gör växten om till kolhydrater och syre, processen kallas för fotosyntes. Kolhydraterna använder växten själv för att växa och leva, syret avger den till luften.

Alla celler i burken, växtens egna celler och mikroorganismernas som finns i jorden, andas in syre och ut koldioxid. Det gäller att försöka hitta en balans mellan förbrukning och produktion av syre och koldioxid. För mycket jord innebär för många mikroorganismer, då förbrukas syret och balansen i ekosystemet rubbas. För lite jord medför för lite mikroorganismer, då finns där inte tillräckligt med syre och balansen rubbas.

Vattnet som hälls i burken är flytande. En del sugs upp av växten och en del avdunstar. Eftersom burken är tät kondenserar vattenångan och det blir kondens på insidan av glasburken. Detta vatten rinner så småningom ner till växten igen. Är där lite vatten dör växten av torka och balansen rubbas. Är där för mycket vatten (vilket brukar vara vanligt så vattna lite) blir där mycket vattenånga och kondens i burken, då möglar växterna lätt, blir sjuka och dör varpå balansen rubbas.

Vissa växtdelar vissnar och trillar ner på jorden. Dessa delar blir då föda till mikroorganismerna som äter upp och bryter ner växtdelarna till jord och ny näring.


 

Lyssna gärna på sången ”Jag är ett litet träd”. Den handlar om fotosyntesen och beskriver hur ett träd växer.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Sången ”Jag är ett litet träd”

Ekoburken

Till lärare

Lyssna gärna på sången ”Jag är ett litet träd”. Den handlar om fotosyntesen och beskriver hur ett träd växer.

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.