Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

50 träffar

Lerklump – moment 4

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under passet. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram. ...

Ett skepp kommer lastat – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska lära om flytkraft och hur man kan bygga farkoster som kan bära mycket och tung last. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna bygga en farkost med aluminiumfoli...

Fartfyllda farkoster – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska vika egna båtar i papp och undersöka vilken form/konstruktion som rör sig snabbast framåt i vatten. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna vika egna farkoster...

Ett skepp kommer lastat – moment 3

I detta moment ska eleverna få göra experimentet “Ett skepp kommer lastat”. Titta på videon med samma namn, se nedan.  Efter filmen är det dags att själva genomföra experimentet.    ETT SKEPP KOM...

Ett skepp kommer lastat – moment 4

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under passet. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram.

Motorbåten – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om båtarna ni vek, oc...

Motorbåten – moment 2

Berätta att ni under denna lektion ska lära om lagrad energi och rörelse energi och bygga båtar av PET-flaskor som drivs med hjälp av gummiband. Skriv upp lektionsmålet på tavlan ”Kunna bygga en fark...

Motorbåten – moment 3

Under denna lektion genomförs ett experiment som heter “Motorbåten”. Titta på videon med samma namn, se nedan. Efter filmen är det dags att själva genomföra experimentet.    MOTORBÅTEN   Låt ele...

Lerklump – moment 4

Avsluta lektionen med att låta eleverna få fundera en stund på vad de lärt sig under passet. Be några att dela med sig av sina tankar. Ge dem också en stund till att skriva i sitt VÖL-diagram. ...

Fartfyllda farkoster – moment 1

Samtala med eleverna om förra lektionen. Till exempel kan du lotta fram en elev i taget som får berätta en sak han eller hon minns från förra passet. Fortsätt tills ni har pratat om experimentet “Ett...