Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

205 träffar

Läsning – boksamtal

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. (2002, s.17). Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi...

Ankomsten – En estetisk lärprocess om vänskap, inkludering, trygghet och identitet

Resursen utgår från boken Ankomsten av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inkludering, social t...

HJÄLP MED SPRÅKET!

Att förstå ”språket” innebär inte endast att vara duktig på grammatik, ha en god gestaltningsförmåga eller vara en hejare på litterära genrer. För en elev innebär det ofta mycket mer än så...

TRE ORSAKSDIAGRAM

Orsaksdiagram Ett orsaksdiagram ger stöd för att förstå och uttrycka orsaksrelationer. Den kan behöva anpassas utifrån de krav på samband man vill upptäcka eller uttrycka i ett ämnesinnehåll. Pilarna...

FALLET MED DEN NYVAXADE RÅNAREN! SAMARBETA MED GRAMMATIK

Grammatik kan ibland verka tungt att arbeta med och många grammatikövningar sker skriftligt och mekaniskt. I den här övningen ges möjlighet att prata om grammatik. Istället för att eleven lämnas ensam...

Att skriva en berättelse

För att stötta eleverna när de skriver berättelser (narrativ) kan man använda olika mallar. Eleverna får genom att använda dessa möjlighet att planera sitt skrivande så att texterna följer den struktu...

Begreppskort

Begreppskort kan användas för att fördjupa förståelsen för ord och begrepp inom till exempel naturkunskap och samhällskunskap.

Sexfältare – ett stöd för skrivande av beskrivande texter

En sexfältare kan användas som stödstruktur när eleverna ska skriva beskrivande texter om exempelvis djur eller växter. I samband med att eleverna läser faktatexter, ser på film eller gör undersökning...

VÖL-schema

Ett VÖL– schema kan användas vid uppstart av ett nytt arbetsområde eller inför läsande av en faktatext.

Läsning – bokens framsida – före läsning

En viktig lässtrategi är att förutspå innehållet i texten. Det kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper, börjar tänka och förbereder sig.