Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

228 träffar

Läsning – boktrailer

Att omvandla förståelsen av innehållet i en skönlitterär bok till en boktrailer är kreativt men framför allt en kognitivt krävande uppgift. Med rätt stöttning kommer eleverna att utveckla flera förmåg...

Träna adjektiv med naturmaterial

I den här övningen fyller eleverna en bingobricka med naturmaterial som representerar ett adjektiv och får samtidigt möjlighet att röra sig. Tips! Läs om hur ni kan använda Pedagogiska kartor för att...

Läsning – parläsning

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi pratat om. Jag  gissar att det är just interaktionen och utbytet av tankar som gör att de förstår innehållet, börjar tänka djupare, minns bättre och till slut blir läsare.

Lässtrategier – Thieves

Genom Thieves får du en modell som hjälper eleverna att närma sig en text eller ett kapitel. Den gör att eleverna får en överblick över texten innan de börjar läsa. Thieves är helt enkelt ett bra sätt att inleda arbetet med att läsa en ny text.

Språktabeller – modersmålsundervisning på dari

Här hittar ni en grammatisk lathund, en kort vägledande tabell med ett antal vanliga grammatiska dilemman. Dilemman som en elev med dari som modersmål ofta träffar på när hen ska formulera sig och skriva på det svenska språket. Tabellen visar några skillnader och likheter mellan modersmålet och svenska vilka både lärare och elever kan ha nytta av.

Identitetsporträtt – att uppmärksamma och diskutera identitet

Den här resursen handlar om identitet och ger eleverna möjlighet att uppmärksamma och diskutera hur våra identiteter uttrycker sig. Vad vi kan se och inte. Går det att säga hur en person är genom att titta på hen? Eleverna får möjlighet att diskutera olika identitetsuttryck och ta reda på mer om sina egna identiteter, synliga och osynliga. 

MIK för lärare och bibliotekarier

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför  är regeringens beslut om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen fortfarande högaktuellt. Sk...

Sva-luppen: Stödmaterial vid behovsbedömning i svenska som andraspråk

Sva-luppen är ett stödmaterial för behovsbedömning i svenska som andraspråk för att göra mer likvärdiga och kvalitativa behovsbedömningar. Behovsbedömningen anger vilket svenskämne som bäst gynnar ele...

Läsning – boksamtal

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal (2002, s.17). Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi p...

Läsning – bokens framsida – före läsning

En viktig lässtrategi är att förutspå innehållet i texten. Det kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper, börjar tänka och förbereder sig.