Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

224 träffar

Läsning – bokens framsida – före läsning

En viktig lässtrategi är att förutspå innehållet i texten. Det kräver att läsaren aktiverar sina förkunskaper, börjar tänka och förbereder sig.

Lässtrategier – Thieves

Genom Thieves får du en modell som hjälper eleverna att närma sig en text eller ett kapitel. Den gör att eleverna får en överblick över texten innan de börjar läsa. Thieves är helt enkelt ett bra sätt att inleda arbetet med att läsa en ny text.

Språktabeller – modersmålsundervisning på dari

Här hittar ni en grammatisk lathund, en kort vägledande tabell med ett antal vanliga grammatiska dilemman. Dilemman som en elev med dari som modersmål ofta träffar på när hen ska formulera sig och skriva på det svenska språket. Tabellen visar några skillnader och likheter mellan modersmålet och svenska vilka både lärare och elever kan ha nytta av.

Identitetsporträtt – att uppmärksamma och diskutera identitet

Den här resursen handlar om identitet och ger eleverna möjlighet att uppmärksamma och diskutera hur våra identiteter uttrycker sig. Vad vi kan se och inte. Går det att säga hur en person är genom att titta på hen? Eleverna får möjlighet att diskutera olika identitetsuttryck och ta reda på mer om sina egna identiteter, synliga och osynliga. 

MIK för lärare och bibliotekarier

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför  är regeringens beslut om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen fortfarande högaktuellt. Sk...

Läsning – boksamtal

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. (2002, s.17). Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi...

Läsning – parläsning

”Vi vet inte vad tycker om en bok förrän vi talat om den”. Så uttrycker sig Aiden Chambers i Böcker inom oss. Om boksamtal. Mina elever brukar säga att de bästa böcker de läst är dem vi pratat om. Jag  gissar att det är just interaktionen och utbytet av tankar som gör att de förstår innehållet, börjar tänka djupare, minns bättre och till slut blir läsare.

Läsning – bokens framsida – under eller efter läsningen

En viktig lässtrategi är att skapa inre bilder av innehållet i en text. Dessa bilder behöver inte endast vara  föreställande utan kan också ge  uttryck för känslor, stämningar och annan förståelse av handlingen.

Kims lek – att beskriva och memorera

Det här är en traditionell lek som kan göras i många varianter. I den här versionen används naturmaterial. Eleverna tränar på att beskriva vad de har valt att visa och senare i Kims lek att memorera s...

Att lyckas med samtal

I läroplanens syftesbeskrivning för ämnet Svenska står att ”Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmå...