Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

203 träffar

High five nobelklassiker – analysera karaktärsbeskrivning

I den här resursen kan du plocka fram vilken nobelklassiker du vill! Kanske något av Lagerlöf, Hemingway eller Solzjenitsyn. Låt eleverna läsa ett utdrag och hjälpa varandra att analysera en enskild människa, en enskild karaktär. Övningen bygger på kooperativt lärande och stärker samarbete kring det centrala innehållet.

Vad passar inte in?

Detta är en övning som kan göras på många platser. Här får eleverna hitta olika lösningar och kommunicera vilka lösningar de ser och beskriva varför. Ni som har sett Fem myror är fler än fyra elefante...

Bokstavsstafett

Detta är en övning där eleverna får träna på att lyssna, beskriva och samarbeta samtidigt som den innehåller mycket rörelse. Uppdragen kan varieras i det oändliga allt beroende på vad som ska tränas/u...

Abc utomhus – en alfabetslek

I den här övningen har eleverna möjlighet att träna på alfabetet genom att skapa ett eget utifrån de material som de hittar i naturen. Eleverna får träna på att lyssna, beskriva och samarbeta samtidig...

Kamera – en övning i att memorera, lyssna och beskriva

I den här övningen ska eleverna genom en ögonblicksbild, som en kamera, memorera vad de har sett och sedan återberätta detta. Här tränar eleverna sitt minne, men även att lyssna och beskriva. Tips! L...

Bekämpa näthatet

TEMAT ”STÖD OCH STRATEGIER” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Bekämpa näthatet Taggad på Insta Det här området ger eleverna ökade förutsättningar för att förstå sin del i att skapa trygghet på...

MIK FÖR LÄRARE OCH BIBLIOTEKARIER

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför  är regeringens beslut om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen fortfarande högaktuellt. Sk...

Klassens regler på nätet

TEMAT ”RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Klassens regler på nätet Rätt eller fel på nätet I det här området diskuterar eleverna förhållningsregler på nätet och d...

VÖL-schema

Ett VÖL– schema kan användas vid uppstart av ett nytt arbetsområde eller inför läsande av en faktatext.

ANKOMSTEN – EN ESTETISK LÄRPROCESS OM VÄNSKAP, INKLUDERING, TRYGGHET OCH IDENTITET

Resursen utgår från boken Ankomsten av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inkludering, social t...