Gå direkt till innehållet

Åren går. Vilka nyhetshändelser minns ni? Finns det en speciell nyhetsrapportering som berört er?

Reuters är en av världens största nyhetsbyrå och har publicerat 100 journalistiska bilder som de tycker sammanfattar året 2018. Genom att låta eleverna titta på dessa foto kan ni bland annat prata om huruvida elever sett dessa bilder i nyhetsflödet under året, om de känner till det rapporterade händelsen bakom bilden och hur de känner inför det de ser och läser (observera att texten är på engelska).

Tycker eleverna att Reuters lista fattas viktiga bilder? Be dem att hitta den journalistiska bilden som berört dem mest på nätet och be dem att hjälpa varandra att granska källan för att se om den är trovärdig.

 

 

Om resursen

 

Koppling till Lgr11

Kursplanens syfte:

  • Samhällskunskap: uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv samt söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
  • Bild: analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  • Engelska: förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
  • Svenska och svenska som andraspråk: formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

 

Gör så här

Berätta för eleverna att de ska titta på journalistiska bilder och att vissa av bilderna kan ha känsligt innehåll men att det är trots allt den verkligheten vi lever i. Skulle de råka på en bild som gör dem illa berörd kan de antigen scrolla snabbt vidare eller läsa sig in mer på vad bilden visar och försöka förmedla i ord varför just den bilden berört dem så mycket. Det är alltid lättare att prata om just bilder som väckt känslor i en.

På ”Picture of the year (2018)” hittar eleverna listade foton.  Eleverna ska välja ut foton som berör dem. Länken Picture and it’s story 2018 presenterar texter om händelserna bakom bilderna. Låt eleverna välja ut det fotot som berört dem mest. De ska kort muntligen kunna förklara varför det valt just det fotot.

I sin presentation ska eleven:

  1. Berätta vad man ser på fotot. Det är en denotativ del där eleven sakligt berätta vad hen ser.
  2. Ge resten av klassen bakgrundsinformationen till bilden. Eleven ska kunna förstår i vilket sammanhang bilden är taget och kunna förmedla den information till klassen. Alla medlen är tillåta för att kunna ta till sig den engelska texten, kamrathjälp, översättningsprogram, hitta artiklar om händelsen på svenska osv. Elever ska även här vara saklig i sin redovisning av händelsen.
  3. Förklara varför hen blivit berörd. Det är i denna tredje delen av sin presentation som eleven kan prata om bildens uttryck och funktion. Vad har fotografens velat förmedla och hur har hen lyckats att beröra eleven? Här kan eleven ge plats för sina känslor, värderingar och ståndpunkt kring bilden och händelsen den gestaltar.

Din roll som lärare blir att hjälpa till att närmare förklara världshändelser och konflikter som kan ha lett till det fångade ögonblicket, stöttat med översättningshjälp, påminna eleverna om att vara sakliga i de två första delarna av sin presentation samt hjälpa eleverna att hitta ord som kan bidra till att deras ståndpunkt och känslor förtydligas.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.