Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

228 träffar

Berättande – narrativ text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...

Att skriva en berättelse – mallar

För att stötta eleverna när de skriver berättelser (narrativ) kan man använda olika mallar. Eleverna får genom att använda dessa möjlighet att planera sitt skrivande så att texterna följer den struktur som kännetecknar texttypen.

Läslov!

Äntligen närmar det sig läslovet! Nedan hittar du en lista med spännande, nya och lite läskiga lästips inför lovet. Lästipsen sträcker sig från "bilderbok", "börja läsa" till boktips för elever i åldrarna "6 till 12 år". Hoppas du hittar det du söker. Passa på att spela läslovsbingo under läslovet!

Barnkonventionen: Diskutera barnens rättigheter

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnens rättigheter. Runt om i världen firas därför den stora barndagen som uppmärksammar barns situation världen över. Barnkonventionen inne­håller 54 artiklar (bestämmelser) som handlar om mänskliga rättigheter för barn med syftet att påverka och förbättra situationen för barn runt om i världen. 

Ankomsten – en estetisk lärprocess om vänskap, inkludering, trygghet och identitet

Resursen utgår från boken ”Ankomsten” av Shaun Tan och innehåller flera olika moment som dramaövningar, läsning, bildanalys och textskrivande. Resursens tematik handlar om vänskap, inklude...

Hjälp med språket!

Att förstå ”språket” innebär inte endast att vara duktig på grammatik, ha en god gestaltningsförmåga eller vara en hejare på litterära genrer. För en elev innebär det ofta mycket mer än så...

Tre orsaksdiagram

Orsaksdiagram Ett orsaksdiagram ger stöd för att förstå och uttrycka orsaksrelationer. Den kan behöva anpassas utifrån de krav på samband man vill upptäcka eller uttrycka i ett ämnesinnehåll. Pilarna...

Samarbeta med grammatik – Fallet med den nyvaxade rånaren!

Grammatik kan ibland verka tungt att arbeta med och många grammatikövningar sker skriftligt och mekaniskt. I den här övningen ges möjlighet att prata om grammatik.

Begreppskort

Begreppskort kan användas för att fördjupa förståelsen för ord och begrepp inom till exempel naturkunskap och samhällskunskap.

Instruerande text

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges ex...