Gå direkt till innehållet

Ibland kan det kännas som  att orden inte kommer fram. Som om man inte vet hur man ska säga saker, lyckas formulera sig. Hur säger du till någon annan att du vill vara nära dem, hångla eller ha sex?   Och hur frågar du dem om de vill göra samma sak med dig?

Med denna resurs vill jag ge eleverna chansen att i förväg tänka på hur de skulle vilja formulera sig för att få samtycke och behålla brakänslan för alla inblandade. Vad hade de sagt? Vilka ord och formuleringar hade de velat använda? Är deras formulering tydligt och begripligt? Vilket slag språk använder de? Poetiskt och sofistikerat? Med vardagsspråk för enkelhets skull? Med några slaguttryck för att vara lite avslappnad och cool? Hur många olika sätt kan de säga ”Vill du?” på? Och på hur många språk?

 

 

Vill du? Konsten att formulera en fråga

 

Förankring i Lgr11

Syfte: Svenska/sva, engelska, modersmål och moderna språk

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Förberedelse för lärare

Titta på RFSU-filmerna om sexualundervisning som skapats för lärare i resursen Let’s talk about sex! Sexualundervisning. Genom dem kommer du att under sammanlagt 22 minuter få en kort men omfattande fortbildning och många tips kring vad du bör tänka på när du ska ha sexualundervisning.

Läs igenom denna resurs och fundera på om det finns information som du själv har att tillägga.

Analogt: Skriv ut bilden som finns som länk nedan i A4 format så att alla EPA-par kan skriva sina förslag på den. Skriv ut bilden i A3 så att ni kan renskriva och sätta upp i klassrummet.

Digitalt: Skapa ett gemensamt dokument med bilden nedan, som du delar med hela klassen.

 

Genomförande

Be eleverna att göra övningen i EPA och komma på så många olika förslag på omformuleringar på ”Vill du?”  som möjligt. Påminn dem att syfte är att alla inblandade ska behålla brakänslan och att de måste tänka på sitt sätt att formulera sig.

AnalogtLåt eleverna formulera sig enskilt i sina skrivböcker eller på papper. När eleverna ska arbeta i par kan du ge dem utskriften av bilden och låta dem skriva upp sina förslag på den. Be dem sedan att sätta upp bilden på tavlan. Läs upp förslagen och skriv upp dem i listform på tavlan. Ta bort alla förslag som finns i dubbletter och komplettera alla tillsammans om det känns som att det fattas något.

Digitalt: Låt eleverna jobba ensamma i ett dokument och sedan i par. Be paren att klistra in sina förslag i punktform i ett gemensamt dokument delad med hela klassen. Projicera alla förslag och läs upp dem.  Ta bort alla förslag som finns i dubbletter och komplettera alla tillsammans om det känns som att det fattas något.

 

  • Diskutera valet av ord. Kan vissa ord eller formuleringar anses vara stötande? Kommer de då uppnå och behålla brakänslan om dessa ord används? Låt dem förklara och argumentera. Ord som är stötande för dig kanske inte är det för dem. Diskutera tillsammans.
  • Prata om tempus och ordföljd. Hur ställer man en fråga på olika sätt? Finns det speciella ord som återkommer när man ställer frågor?
  • Finns det likheter och skillnader i de språk som talas i klassen? Jämför, översätt, lär av varandra, träna på uttalet och ha roligt ihop.
  • Fråga eleverna om vissa formuleringar är beroende på hur orden betonas. Prata om tonläge och kroppsspråk när frågan ställs.
  • Slutligen, tror eleverna att förslagen ni samlat in kan få brakänslan att kvarstå och samtycke att uppstå?

 

Öppna upp den länkade bilden i t.ex Paint eller på canva.com och fyll på med era förslag så att bilden blir en poster. Skriv ut postern i minst A3 format och sätt upp i klassrummet så att man kan påminnas om uppgiften och snegla på förslagen lite då och då.

 

Vill du-bild utskrift A4.png

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.