Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

205 träffar

Kartläggning – Hitta språket

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla förmågan ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll.

Introduktion till gymnasiestudier

På Pauliskolan ger vi eleverna en gemensam och likvärdig introduktion till gymnasiestudierna. När eleverna kommer till gymnasiet ser  förkunskaperna väldigt olika ut, och därför har skolan tagit fram sex lektioner som ettorna tar del av under sin första tid på skolan.

Ett mjukare Malmö

På den här sidan hittar du stödmaterial att använda i undervisningen kopplat till arbetet Ett mjukare Malmö. Även om materialet riktar sig främst till årskurs 5 kan stödmaterialet här på sidan använda...

Alfons och odjuret – tre språkutvecklande lektioner

Materialet vänder sig till dig som vill jobba språkutvecklande och i samarbete med modersmålslärare. Det innehåller en pedagogisk planering efter Cummins modell samt ett lektionsupplägg för tre lektioner. Upplägget riktar sig till såväl nyanlända som flerspråkiga och svenskspråkiga elever.

Alfabetscirkel

Detta är en övning där eleverna genom rörelse tränar att känna igen bokstäver och uttala hur de låter. LÄS OM PEDAGOGISKA KARTOR OCH HUR NI HITTAR TILL BRA PLATSER ATT ARBETA PÅ. Gör så här!   M...

Känselpåse med bokstäver

Det finns många sinnen att arbeta med, ett är känseln. I den här övningen får eleverna öva på att känna igen en bokstav utifrån formen och kunna berätta vilken bokstav det är och hur den låter innan d...

Bygga bokstäver av pinnar

Ibland är behovet av att röra sig lite mer och då behövs större utrymme. Det betyder inte att lektionen slutar.  Genom att använda en plan yta utomhus och lösa pinnar på marken kan eleverna öva sig på...

Bokstavsmatta

Vi omger oss med många olika saker. Det kan till exempel vara köpta saker som vi använder varje dag i klassrummet eller sådant naturen kan ge. Genom att använda det som finns runt omkring oss och sätt...

Träna ord och begrepp – ta på en …

Detta är en övning där eleverna genom mycket rörelse har möjlighet att utöka sitt ordförråd och befästa ord. LÄS OM PEDAGOGISKA KARTOR OCH HUR NI HITTAR TILL BRA PLATSER ATT ARBETA PÅ. Gör så här! &...

Vad passar inte in?

Detta är en övning som kan göras på många platser. Här får eleverna hitta olika lösningar och kommunicera vilka lösningar de ser och beskriva varför. Ni som har sett Fem myror är fler än fyra elefante...