Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

203 träffar

Kartläggning – Hitta språket

I förskoleklassen ska eleverna ges förutsättningar för att utveckla förmågan ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften”. Denna förmåga kartläggs genom fyra aktiviteter som relaterar till förskoleklassens centrala innehåll.

ATT KUNNA ANVÄNDA OCH FÖRSTÅ DIGITALA VERKTYG OCH MEDIER

Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå fram fyra aspekter av digital kompetens: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen kunna...

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Det här arbetet är ett fortbildningsmaterial och handlar om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitalisering...

Alfabetscirkel

Detta är en övning där eleverna genom rörelse tränar att känna igen bokstäver och uttala hur de låter. LÄS OM PEDAGOGISKA KARTOR OCH HUR NI HITTAR TILL BRA PLATSER ATT ARBETA PÅ. Gör så här!   M...

Träna ord och begrepp – ta på en …

Detta är en övning där eleverna genom mycket rörelse har möjlighet att utöka sitt ordförråd och befästa ord. LÄS OM PEDAGOGISKA KARTOR OCH HUR NI HITTAR TILL BRA PLATSER ATT ARBETA PÅ. Gör så här! &...

Känselpåse med bokstäver

Det finns många sinnen att arbeta med, ett är känseln. I den här övningen får eleverna öva på att känna igen en bokstav utifrån formen och kunna berätta vilken bokstav det är och hur den låter innan d...

Bygga bokstäver av pinnar

Ibland är behovet av att röra sig lite mer och då behövs större utrymme. Det betyder inte att lektionen slutar.  Genom att använda en plan yta utomhus och lösa pinnar på marken kan eleverna öva sig på...

Identitetsporträtt – att uppmärksamma och diskutera identitet

Den här resursen handlar om identitet och ger eleverna möjlighet att uppmärksamma och diskutera hur våra identiteter uttrycker sig. Vad vi kan se och inte. Går det att säga hur en person är genom att titta på hen? Eleverna får möjlighet att diskutera olika identitetsuttryck och ta reda på mer om sina egna identiteter, synliga och osynliga. 

Bokstavsmatta

Vi omger oss med många olika saker. Det kan till exempel vara köpta saker som vi använder varje dag i klassrummet eller sådant naturen kan ge. Genom att använda det som finns runt omkring oss och sätt...

Taggad på Insta

TEMAT ”STÖD OCH STRATEGIER” BESTÅR AV FÖLJANDE OMRÅDEN: Bekämpa näthatet Taggad på Insta I det här området lyfts ett problem fram som eleverna kan möta i sociala medier. De får föra etis...