Gå direkt till innehållet

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges exempel på arbetsgång enligt cirkelmodellen.

Den beskrivande faktatexten/rapporten används för att beskriva och klassificera olika fenomen. Den kan skrivas om såväl levande som icke levande ting och används i huvudsak inom samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. I texten organiseras och samlas information om fenomenet. Det kan t ex vara en beskrivning av en specifik blomma eller en djurart. En annan form av beskrivande text är personbeskrivningar.

Som stöd för skrivandet kan en sexfältare användas där viktiga begrepp samlas under kategoriserande rubriker.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.