Gå direkt till innehållet

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnens rättigheter. Runt om i världen firas därför den stora barndagen som uppmärksammar barns situation världen över. 

Barnkonventionen inne­håller 54 artiklar (bestämmelser) som handlar om mänskliga rättigheter för barn med syftet att påverka och förbättra situationen för barn runt om i världen. 

Här hittar du en kortversion av barnkonventionen och de 54 artiklarna. 

Övning

I den här övningen finns möjligheten att möta och diskutera 10 olika artiklar från Barnkonventionen i form av påståenden. Du väljer så klart hur många och vilka artiklar du vill presentera för eleverna. Till varje påstående (artikel) följer ett färdigt svar som kan ses som en vägledning eller tolkning av artikeln.

 

Gör så här:

1. Skriv upp ett påstående (artikel) i taget på tavlan så att alla kan se och komma ihåg det.

2. Låt eleverna ENSKILT under någon minut fundera över vad påståendet (artikeln) betyder vilket kan förtydligas med att eleven ska:

  • ge ett exempel på en situation eller händelse som kan förklara påståendet
  • försöka förklara med dina egna ord vad påståendet betyder
  • försöka koppla påståendet till något i elevens eget liv.

3. Låt sen eleverna dela sina tankar i PAR under en kort stund. 

4. Välj slutligen ut någon elev av ALLA som får dela sina funderingar med resten av klassen. 

5. Fråga slutligen om någon annan vill lägga till, förtydliga eller ställa en fråga kring påståendet (artikeln). Vill du kan du sammanfatta elevernas tankar på tavlan under påståendet (artikeln) eller det färdiga svaret. Alternativt kan du skriva upp båda och jämföra. 

6. När ni är klara kan du låta artiklarna stå kvar på tavlan och fråga eleverna vilken av dem som ni är bäst på att följa och vilken ni skulle behöva jobba med – och hur skulle ni kunna jobba med den? 

 

PÅSTÅENDEN / ARTIKLAR ATT LÄSA UPP

 

Påstående (artikel 2) 

”Jag behandlas väl.”

Svar (artikel 2) 

Ingen får göra mig illa eller vara elak mot mig för något jag eller min familj är eller har sagt eller gjort. 

 

Påstående (artikel 3)

”Jag har rätt att få hjälp.”

Svar (artikel 3)

Om någon är elak mot mig eller gör mig illa har jag rätt att få hjälp och skydd.

 

Påstående (artikel 6) 

”Jag har rätt att utvecklas som den person som jag är.”

Svar (artikel 6)

När jag växer upp behöver jag stöd från vuxna för att utvecklas. Jag har ett hem där jag får trygghet och mat. Jag går i skolan och jag får sjukvård om jag behöver.

 

Påstående  (artikel 12)

”Vad jag tycker spelar roll.”

Svar (artikel 12)

Vuxna måste lyssna på min åsikt och respektera den när det gäller saker som rör mig och mitt liv.

 

Påstående (artikel 13)

”Jag säger vad jag tycker är rätt och fel.”

Svar (artikel 13)

Jag får säga vad jag tycker, så länge jag inte skadar andra.

 

Påstående (artikel 16)

”Det finns sådant som bara är mitt.”

Svar (artikel 16)

Ingen får läsa mina brev, mail eller dagböcker utan lov. Jag har rätt till ett privatliv och att få vara i fred.

 

Påstående (artikel 14)

”Jag har min egen tro.”

Svar (artikel 14)

Jag har rätt att ha vilken religion eller tro på vilken gud jag vill, eller att inte ha en religion eller tro på någon gud. Det bestämmer jag själv. 

 

Påstående  (artikel 14)

”Mina tankar är mina.”

Svar (artikel 14)

Min familj kan ge mig vägledning, men får aldrig bestämma vad jag ska tänka och tycka.

 

Påstående (artikel 16) 

”Jag är mig själv.”

Svar (artikel 16)

Jag vägrar att förminska mig själv. Andra människor har inte heller rätt att förminska mig. 

 

Påstående (artikel 17)

”Jag har rätt till kunskap.”

Svar (artikel 17)

Jag har rätt att läsa tidningar, lyssna på radio, se på tv och läsa på internet för att få ta del av information som är viktig för mig.
Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.