Gå direkt till innehållet

Grammatik kan ibland verka tungt att arbeta med och många grammatikövningar sker skriftligt och mekaniskt. I den här övningen ges möjlighet att prata om grammatik. Istället för att eleven lämnas ensam med sina tankar, så får hen tänka tillsammans med andra och resonera i smågrupper. Eftersom var och en bidrar med sin förståelse, blir det också synligt att det är en styrka att arbeta tillsammans med grammatik och att individens bidrag är viktigt för hela gruppens framgång.

 

Om resursen

Övningen syftar till att träna specifika grammatiska moment genom att först lyssna på en text med dessa grammatiska särdrag och sedan återskapa den tillsammans med klasskamrater. I fallet med ”den nyvaxade rånaren” tränar eleverna:

  • varierad ordföljd
  • utbyggda nominalfraser
  • hörförståelse
  • uttal
  • ordkunskap

 

Gör så här!

Dela in klassen i grupper om max fem personer per grupp. Det kan vara bra att värma upp genom någon samtalsövning som berör ämnet. Repetera kort ordföljdsvariation och utbyggda nominalfraser och gå igenom ordlistan.

Det finns flera exempel på sammansatta ord i texten. Detta kan också lyftas beroende på klassens nivå.

Berätta sen för klassen att de kommer att få lyssna på en kort text som de därefter i grupp ska återskapa så nära originalet som möjligt. Eleverna får höra texten två gånger.

Läs texten i normal takt, det är inte diktamen. Själva poängen är att eleverna inte ska hinna skriva av ordagrant. Läs två gånger och låt sedan eleverna återskapa texten tillsammans. Ordböcker bör finnas tillgängligt.

Beroende på hur mycket tid ni har till uppgiften så kan eleverna ta del av varandras texter för att sedan gå tillbaka till gruppen och fortsätta redigera. Gå sedan igenom text för text tillsammans med eleverna eller låt dem lämna in och återkoppla vid nästa tillfälle.

 

Fallet med den nyvaxade rånaren

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.