Gå direkt till innehållet

Den här resursen tydliggör de språkliga krav som ställs på olika texttyper. Först presenteras ett textexempel och därefter bryts texten ned utifrån syfte, struktur och språkliga drag. Slutligen ges exempel på arbetsgång enligt cirkelmodellen.

En vanligt förekommande texttyp i skolan är den berättande. Den har sin grund i den muntliga texten och kan bygga på personliga erfarenheter eller vara påhittade. Exempel är sagor, mysterier, science fiction, äventyrsberättelser och fabler. I berättande text kan skribenten bygga upp en värld av karaktärer, miljöer och händelser med komplikationer och lösningar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.