Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

356 träffar

DET MAGISKA TROLLSPÖT: EN ÖVNING OM HÄMND

Barn och tonåringar inte sällan har en ganska hård syn på hur brott ska straffas och vilka effekter hårdare straff kommer att få på brottsligheten i Sverige. Att förklara den syn som genomsyrar det sv...

ATT GÖRA EN BRA ANALYS

”Gör en analys av orsakerna till Franska revolutionen och skicka in den innan onsdag …” Som SO-lärare älskar vi analyser och det är typiskt något vi ber elever göra i tid och otid. Inte sällan ä...

VETA, TYCKA OCH TRO

När vet jag, när tror jag och när tycker jag, är en enkel övning att använda i mellanstadiet eller i högstadiets första år för att etablera skillnaden mellan det i skolan ständigt återkommande vetande...

RÖSKVA RÖVARDOTTERN – OM GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PLAGIAT OCH EGNA VERK

Röska Rövardottern är en enkel liten textjämförelse som är ett bra sätt att sparka igång ett moment kring vad som är fusk, vad som är plagiat, vad som är en avskrift eller en omskrift och vad som i sl...

MONSUNEN – EN ÖVNING KRING PERSONLIG IDENTITET

Monsunen är en enkelt övning lämplig för högstadiet där eleverna får fundera kring vilka människor – ur en stor och bred samling – de skulle välja att umgås med om de blev instängda på ett...

INTRODUKTION TILL DUSM

Introduktion till DUSM (Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål) DUSM ska vara ett komplement till ordinarie läromedel. Det är alltså inte ett komplett läromedel. Det förklarar och...

NO LITTER GENERATION

Plastpåsar som hänger i träd. Skräp på stranden, längst vägar, i haven … vad sysslar vi med? Hur ska vi ta ansvar? Vad kan vi göra och hur ska vi alla hjälpas åt? World’s Children’s...

DUSM sociala medier

Inom DUSM projektet har vi tagit fram digitalt undervisningsmaterial för studiestöd på modersmålet. Det handlar om både svenskt och översatt material till bland annat arabiska. DUSM-projektet har fler...

TUTORIALS FÖR DUSM-MATERIAL

Under detta resursmaterial finns det video filmer som beskriver hur du använder de olika delarna av DUSM-materialet i Malmö delar. Syftet med dessa video är att ge en introduktion till hur du går till...

SAMHÄLLSKUNSKAP 1A / 1B

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive samhällskunskaps kurs. De olika momenten med tillhörande nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin int...