Gå direkt till innehållet

Jag har i mitt didaktiska upplägg utgått från det centrala ämnesinnehållet i respektive samhällskunskapskurs. De olika momenten med tillhörande nyckelbegrepp har, med något undantag, fått var sin introducerande video, med tillhörande text. Jag försöker i videorna att presentera momentet så lättbegripligt som möjligt. Det sker främst, men inte enbart, med ett vardagsspråk. När ord, termer och begrepp från ett kunskapsspråk inkluderas får de i regel sin betydelse direkt förklarad eller klargjord löpande. Videorna är mellan två och fem minuter långa.

Det finns följaktligen en tydlig gräns i hur mycket som går att förklara på den begränsade tiden. Framför allt beskrivande faktakunskap blir svår att hinna förmedla. Jag har vidare valt bort ett tänkbart fokus på att levandegöra och angelägliggöra ämnet genom exempelvis ett sinnligt eller etiskt upplägg.

Mitt fokus är dels att få eleverna att förstå vad samhällskunskap är i svensk utbildning och forskning, dels att de ska få vissa basala kunskaper om hur samhället fungerar. Det jag framför allt vill förmedla är ämnets analytiska funktion och procedurala färdigheter med utgångspunkt i ämnets centrala begrepp.

Följaktligen är det främst samhällskunskap som ett färdighetsämne som förmedlas med fokus på ämnets kognitivt kvalificerande förmågor. Ambitionen och målet är att bidra till att eleverna därigenom ska börja tillägna sig ett kunskapsspråk för att kunna tänka självständigt om samhället med ett kritiskt och resonerande förhållningssätt.

Det didaktiska upplägget har utarbetats baserat på ett underlag i tre delar: 1) intervjuer med samhällskunskapslärare i Malmö stad med erfarenhet av undervisning för den aktuella elevgruppen; 2) didaktisk och pedagogisk forskning samt rapporter från Skolinspektionen; 3) min egen erfarenhet av undervisning på Startskolan, kvarteret Margareta, på Värnhemsskolan.

I DUSM-projektet har vi i februari 2018 spelat in genomgångar för samtliga ämnen och kurser på grundskolan och gymnasiet som ingick i vårt projekt. Dessa genomgångar går igenom vårt material kortfattat. Man kan likna upplägget med filmer för det flippade klassrummet, men här applicerat på vårt DUSM-material.

Klicka här för att komma till resursmaterialet med filmerna om vårt material här i Malmö delar.

 

Om resursen

 

Information

Materialet i Samhällskunskap 2a/2b består av ett manus som är gemensamt för de olika filmerna. Manus finns inbäddat nedan på den här sidan och det finns också en länk till filen så att du enkelt kan ladda hem det manus som ligger till grund för filmerna i Samhällskunskap 2a/2b.

 

Fil: Manus

Samhällskunskap 2.docx

 

Fil: Manus Arabiska (översättning pågår!)

Samhällskunskap2Arabiska.docx

 

Inbäddat manus

 

Youtube film

 

Filmfiler

Källkritisk samhällsforskning.mov

Nationalekonomins historia.mov

Samhällets politiska utveckling.mov

Samhällsforskning.mov

 

Skapare av material och licens

Av Fredrik Holmqvist (DUSM-projektet), CC-BY-NC-SA via Malmö delar.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.