Gå direkt till innehållet

Det här lektionsmaterialet spänner över mer än tusen år, från vikingatid fram till nutid. Lektionerna i Sveriges historia är skapade av museer från hela Sverige och i dialog med skolor runt om i landet. Webbplatsen drivs och förvaltas av Statens historiska museer.

Webbplatsen heter Sveriges historia, men vad ordet Sverige betyder förändras beroende på vilket sekel vi berättar om. Under de tidiga århundradena är begreppet flytande och gränserna svåra att definiera. Längre fram blir Sverige en nation med fasta gränser. Otydligheten kring gränserna är viktig för eleverna att känna till och en grundläggande del av förståelsen av ett lands historia.


Undervisningsresursen riktar sig till mellan- och högstadiet. Materialet presenteras som lektioner. Till varje lektion hör en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg. Alla lektioner matchas mot kursplanen i historia.

Lektionsmaterialet på Sveriges historia är anpassat efter ålder och kursplan. Målet är att lektionerna ska vara lustfyllda. Texterna ska vara lättlästa och kompletteras med bilder, 3D-modeller, kartor, tidslinjer, ljud och film. Varje lektion är skapad av ett museum och utgår från ett föremål i det museets samlingar.

På sidan kan du välja årskurs och sekel och materialet passar utmärkt för distansundervisning. Oavsett vilket sekel du ska undervisa om hittar du uppslag och planeringar när du följer länken till Sveriges historia.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.