Gå direkt till innehållet

Under allmänna begrepp definieras begrepp som till exempel förändring, kontinuitet och källkritik. Tanken med momentet är att eleverna ska förstå de allmänna begreppen inom historieämnet för att sedan kunna få en bättre förståelse för det de läser inom till exempel olika tidsepoker såsom högkulturer och antiken och 1900-talets historiska utveckling. Nedan finns en grafisk översikt över hur du laddar hem olika filer ur materialet.

I DUSM-projektet har vi i februari 2018 spelat in genomgångar för samtliga ämnen och kurser på grundskolan och gymnasiet som ingick i vårt projekt. Dessa genomgångar går igenom vårt material kortfattat. Man kan likna upplägget med filmer för det flippade klassrummet, men här applicerat på vårt DUSM-material. Klicka här för att komma till resursmaterialet med filmerna om vårt material här i Malmö delar.

Om resursen

 

Information

Materialet består av film, ljud, text och Google presentationer och tar upp allmänna begrepp inom historieämnet på grundläggande nivå. Utöver centrala begrepp som kontinuitet och förändring tas även grundläggande källkritik upp i materialet. Nedan finns ett smakprov från materialet och där under finns alla filer i materialet som du kan klicka dig in på och ladda hem i det format du vill ha via Team Drive.

 

Video

 

Smakprov från materialet

Nedan finns ett smakprov från materialet som är en Google presentation som berör begreppen kontinuitet och förändring.

 

Filer för allmänna begrepp

Allma_nna_begrepp_-_Google_Presentationer_1_2_.mp4

Allmänna begrepp

Allmänna begrepp

Allmänna begreppArabiska

Användning.mp3

Begrepp.mp3

Förklaring.mp3

Identitet.mp3

Konsekvens.mp3

Kronologi.mp3

Levnadsvillkor.mp3

Orsak.mp3

Utvecklingslinjer.mp3

 

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring.mp3

Kontinuitet och förändring.mp4

Kontinuitet och förändringArabiska

 

Källkritik

Källkritik

Källkritik

Källkritik.mp3

Källkritik.mp4

KällkritikArabiska

Fördjupningsuppgift i källkritik: Falska nyheter

FördjUppgKällkritik:FalskaNyheterArabiska

 

Skapare av material och licens

Av Fredrik Karlsson (Läs om DUSM-projektet på Malmö delar.)

Översättning till arabiska: Mariam Abdul Rahim och Husain Ahmed Alobaidi.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.