Gå direkt till innehållet

Under 1900-talet har vi två världskrig och ett kallt krig. Konflikter mellan öst och väst präglar 1900-talet. Till exempel kan man se detta under de konflikter som var under det kalla kriget med Vietnamkriget och Koreakriget som exempel. I DUSM-projektet har jag försökt att utgå från de stora dragen i 1900-talets historiska utveckling och försökt koppla ihop bakgrund – händelseförlopp – orsaker – konsekvenser för att eleverna ska få en helhetsbild.

Inom ramen för 1900-talet har jag också tagit upp historiska perspektiv på konflikter som är aktuella också idag, till exempel Kashmir konflikten och Israel-Palestina konflikten. EU:s och Förenta Nationernas historiska utveckling behandlas också under 1900-talet. 1900-talet är uppdelad i olika moment som i sin tur har delmoment där det finns material.

I DUSM-projektet har vi i februari 2018 spelat in genomgångar för samtliga ämnen och kurser på grundskolan och gymnasiet som ingick i vårt projekt. Dessa genomgångar går igenom vårt material kortfattat. Man kan likna upplägget med filmer för det flippade klassrummet, men här applicerat på vårt DUSM-material.

Klicka här för att komma till resursmaterialet med filmerna om vårt material här i Malmö delar.

 

Om resursen

Information

Materialet under 1900-talet består av ljudfiler, texthäfte/manus, Google presentationer och film. Filmerna finns inbäddade från Youtube. Genom att använda playlist funktionen som du finner i Youtube rutan nedan kan du välja vilken film från 1900-talet som du vill titta på. Du kan ta del av dem direkt här på Malmö Delar eller gå till Youtube och kolla på filmen genom att klicka på Youtube ikonen i klippet.

 

Video

 

Smakprov från 1900-talet

Nedan finns två smakprov från materialet som finns tillgängligt från DUSM under 1900-talet. Det handlar om EU:s historia och om Vietnamkriget. Under smakproven finns en lista med filer där du hittar materialet för 1900-talet i sin helhet. Klicka på filen så kommer du in i Team Drive och kan ladda ner det aktuella valda materialet.

 

Första världskriget

Första världskriget

Första världskriget.mov

Manus: Första världskriget

Tidslinje för första världskriget

Manus: Första världskrigetArabiska

 

Mellankrigstiden

Konvertering: Mellankrigstiden.mp4

Mellankrigstiden

Mellankrigstiden

Mellankrigstiden.mp3

Mellankrigstiden.mp4

MellankrigstidenArabiska

 

Andra världskriget

Andra världskriget

Andra världskriget.mov

Manus: Andra världskriget

Tidslinje för andra världskriget

Manus: Andra världskrigetArabiska

 

Kalla kriget – en introduktion

Kalla kriget

Kalla kriget

Kalla kriget.mp3

Kalla kriget.mp4

Kalla krigetArabiska

Konvertering kalla kriget.mp4

Tidslinje: Kalla kriget

 

Koreakriget

Koreakriget

Koreakriget

Koreakriget.mp4

Koreakriget.wav

KoreakrigetArabiska

 

Vietnamkriget

Vietnamkriget

Vietnamkriget

Vietnamkriget.mp4

Vietnamkriget.wav

VietnamkrigetArabiska

 

Israel-Palestina konflikten

Aktuellt textmaterial: Jerusalems erkännande

Israel - Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten.mp4

Israel-Palestina konflikten.wav

Israel-Palestina konfliktenArabiska

Aktuellt textmaterial: Jerusalems erkännandeArabiska

 

Kashmirkonflikten

Kashmirkonflikten

Kashmirkonflikten (det viktigaste ur texten om Kashmirkonflikten)

Kashmirkonflikten.mp4

Kashmirkonflikten.wav

Konvertering: Kashmirkonflikten.mp4

KashmirkonfliktenArabiska

 

EU

EU-historia.wav

EU:s historia

EU:s historia.mp4

EU:s historiska utveckling

EU:s historiska utvecklingArabiska

 

Förenta nationerna

Förenta nationerna

Förenta nationerna

Förenta nationerna.wav

Förenta nationernas historia.mp4

Tidslinje för Förenta Nationernas historia

Förenta nationernaArabiska

 

Fördjupningsuppgift

Fördjupningsuppgift: 1900-talet

Fördjupningsuppgift: 1900-taletArabiska

 

Skapare av material och licens

Av Fredrik Karlsson (Läs mer om DUSM-projektet på Malmö delar).

Översättning till arabiska: Mariam Abdul Rahim och Husain Ahmed Alobaidi.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.