Gå direkt till innehållet

Låt dina elever medverka i en historisk digital insamling som drivs av Nordiska museet! Pest, ryska snuvan och spanska sjukan. Mänskligheten har många gånger i historien hotats av epidemier. Just nu befinner vi oss mitt i en pandemi, Coronaviruset, som påverkar människor världen över.

Nordiska museet vill bevara erfarenheter för framtida forskare.

Resursens syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.

 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

 

Ladda ner dokument med uppgift om Pandemier i historien

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.