Gå direkt till innehållet

 

Enklare mall för att skriva laborationsrapport från årskurs 4 och uppåt.

 

Titel Namnet på laborationen.

Datum Datumet då laborationen genomfördes.

Uppgift Förklara kort vad uppgiften är (brukar räcka med en mening).

Materiel Redogör för alla materiel som användes för att genomföra laborationen.

Hypotes Vad du tror kommer att hända när du genomför uppgiften? Motivera hypotesen, dvs. förklara varför du tror som du gör. Detta skriver man innan genomförande, finns inget som är rätt eller fel och ska inte ändras efteråt.

Genomförande Beskriv vad du gjort. Använd bilder som visar vad du gjort. Det ska vara en så bra beskrivning att någon annan ska kunna göra om samma sak.

Resultat Redogör för vad som hände. Om laborationen är i olika steg ska resultaten för de olika stegen tas med.

Felkällor Kan något ha påverkat ditt resultat? Ex noggrannhet vid mätning av mängd, tid etc.

Slutsats Förklara varför resultatet blev som det blev. Stämde hypotesen? Vilken slutsats kan du dra utifrån ditt resultat? Ta med om något gick fel eller på något annat sätt påverkat resultatet. Om du under tiden du genomförde laborationen upptäckte att ditt genomförande inte fungerade och du var tvungen att ändra något ska du skriva om det. Här är det möjligt att analysera, diskutera och jämföra. Dra paralleller till andra saker som finns i vardagen eller hemmet.

 

labb.png

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.