Gå direkt till innehållet

I den här resursen får du en enkel mall för att lära eleverna skriva en laborationsrapport. De olika delarna i rapporten beskrivs och ett exempel på en rapport visas.

 

 

 

Enklare mall för att skriva laborationsrapport från årskurs 4 och uppåt:

Titel: Namnet på laborationen.

Datum: Datumet då laborationen genomfördes.

Uppgift: Förklara kort vad uppgiften är (brukar räcka med en mening).

Materiel: Redogör för alla materiel som användes för att genomföra laborationen.

Hypotes: Vad du tror kommer att hända när du genomför uppgiften? Motivera hypotesen, det vill säga, förklara varför du tror som du gör. Detta skriver man innan genomförande, finns inget som är rätt eller fel och ska inte ändras efteråt.

Genomförande: Beskriv vad du gjort. Använd bilder som visar vad du gjort. Det ska vara en så bra beskrivning att någon annan ska kunna göra om samma sak.

Resultat: Redogör för vad som hände. Om laborationen är i olika steg ska resultaten för de olika stegen tas med.

Felkällor: Kan något ha påverkat ditt resultat? Exempelvis noggrannhet vid mätning av mängd, tid eller liknande.

Slutsats: Förklara varför resultatet blev som det blev. Stämde hypotesen? Vilken slutsats kan du dra utifrån ditt resultat? Ta med om något gick fel eller på något annat sätt påverkat resultatet. Om du under tiden du genomförde laborationen upptäckte att ditt genomförande inte fungerade och du var tvungen att ändra något ska du skriva om det. Här är det möjligt att analysera, diskutera och jämföra. Dra paralleller till andra saker som finns i vardagen eller hemmet.

Låt eleverna använda rubrikerna i fetstil för sin egen laborationsrapport. Poängtera vikten av en tydlig styckesindelning mellan varje rubrik.


 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.