Gå direkt till innehållet

Produktiva NO-frågor är ett resursmaterial som försöker visa hur man som lärare, genom att ställa rätt sorts frågor, får eleverna att undersöka mer. Produktiva NO-frågor är nämligen frågor som leder till nya upptäckter mer undersökningar och experimenterande samt till resultat. 

Med hjälp av experimentet “Sugrörsflöjten” visas ett konkret exempel på hur man som lärare kan göra. 

Inspiration till materialet kommer från boken “Våga språnget” (W. Harlen, Almqvist & Wiksell, 1996)

 

Produktiva NO-frågor

 

Introduktion

Lärarmål: Att kunna ställa produktiva NO-frågor.

Elevmål: Att kunna undersöka och tillverka olika sugrörsflöjter och koppla ihop resultaten med ljud, ton och frekvens. 

Material: Sugrör, saxar och plansch med exempel på produktiva NO-frågor. 

Visa filmen Sugrörsflöjten (Flute with a straw) för eleverna.

Låt eleverna tillverka varsin sugrörsflöjt liksom visas på filmen. Det är introduktion till fortsatta undersökningar och ett sätt för eleverna att bekanta sig med materialet. 

 

Produktiv fråga: Vad händer om? 

När alla är klara och fått prova är det dags att gå vidare. Med hjälp av “Vad händer om” -frågor stimulerar du eleverna till fortsatta undersökningar.  

Vad händer om sugröret är:

  • längre?
  • kortare?
  • har längre flikar?
  • har kortare flikar?
  • har hål på skaftet?

Eleverna provar och söker svar på frågorna. Efter ett tag sammanfattar du klassens resultat tillsammans med eleverna.

Exempelvis att tonen blir mörkare ju längre sugröret är och vice versa. Att längre flikar gör det lättare att få ljud att uppstå, de vibrerar lättare då. Att hål på skaftet gör att tonen kan ändras. 

 

Produktiv fråga: Kan du hitta ett sätt? 

När alla fått göra nya undersökningar och hört varandras resultat är det dags att utmana eleverna vidare. Detta kan göras med hjälp av “Kan du hitta ett sätt” -fråga.

Kan du hitta ett sätt att:

  • Spela en melodi?

Utifrån tidigare experimenterande bygger de nu så att de kan spela flera olika toner. Avsluta med att eleverna redogör för sina olika lösningar. (Inspirationsfoto kommer inom kort). 

 

Plansch med produktiva NO-frågor 

Under pågående lektion kan det ibland vara svårt att hitta de “rätta” frågorna i sitt minne. Som stöd kan man då sätta upp en plansch med exempel på sådana frågor.

Förutom att de är ett stöd för dig som lärare kan de även fungera som stöd åt eleverna. Ett förslag på en sådan plansch att hänga upp i klassrummet hittas här nedan.

 

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.