Gå direkt till innehållet

Stearingas är en enkel video med medföljande lektionsplanering och övning som syftar till att introducera eleverna till och låta dem öva att ställa en enkel hypotes och att skriva en laborationsrapport.

Se videon. Ge eleverna ett tydligt exempel på hur de skriver laborationsrapporter. Låt dem  experimentera, ställa hypotes och sedan skriva. Allra mest lämplig för årskurs sex eller sju.

 

 

Gör så här

 

FÖRANKRING

Den vetenskapliga metoden, olika former av laborerande och experimenterande för att testa hypoteser, ett strukturerat rapportskrivande – alla dessa delar finns centralt i NO-ämnena, under rubriken metoder och arbetssätt (som i: kemins metoder och arbetssätt etc.). På många sätt är det själva fundamentet på vilket ämnet vilar.

 

FÖRDJUPNING

Övningen kring stearingas är en kort introduktion kring hypotesställande och laborationsrapportskrivande men för den som vill fördjupa arbetet finns det många resurser och exempel online.

Arbetsområdet ”Veta, tycka, tro” på Malmö delar kombinerar NO-ämnenas vetenskapliga metod och terminologi med religionkunskapens humanistiska samtal kring trosfrågor. Det handlar om frågor som inte på samma sätt kan bevisas genom observation.

 

FÖRBEREDELSER FÖR LÄRAREN

  1. Förbered videon ovan så att du kan visa den för eleverna.  Ta också fram lämpliga exempel på hur en laborationsrapport skrivs. Läs om hur du kan skriva en labbrapport på Läxhjälp.
  2. Gör en lämplig gruppindelning för klassen.
  3. Plocka fram stearinljus och tändstickor till alla grupper.

 

GENOMFÖRANDE

A. Visa eleverna filmen och be dem sedan i grupp diskutera frågorna:

  • Vad behövs för att få ljuset att brinna? 
  • Varför går det att tända ljuset utan att lågan från tändstickan är i kontakt med veken på stearinljuset?

B. När eleverna har diskuterat och formulerat en hypotes kring svaret introducerar du hur de ska skriva sina laborationsrapporter steg för steg. Förklara och exemplifiera de olika delmomentet.

C. Dela ut stearinljus och tändstickor till varje grupp. Instruera dem att genomföra experiment för att ta reda på hur långt från ljuset de kan hålla tändstickan och ändå få ljuset att brinna igen.

D. När eleverna experimenterat och dokumenterat sina försök är det dags att skriva en laborationsrapport enligt den tidigare angivna mallen.

 

INSTRUKTIONER TILL ELEVERNA

Denna lektion ger en kort introduktion till hur du kan arbeta med hypoteser och hur du skriver en bra laborationsrapport.

  1. Börja med att titta på filmen med stearinljuset och lågan som ”hoppar” från tändstickan till veken.
  2. Diskutera i grupp vad det är som händer. Vad är det som gör att veken brinner? Hur kan lågan ”hoppa”? Formulera en hypotes (en förklaring som ni tror stämmer) kring varför det är som det är.
  3. Lyssna/titta på genomgången kring hur en labbrapport ska skrivas. Antingen en som din lärare presenterar eller den bifogade. Ställ frågor om det är något du inte förstår.
  4. Experimentera med det stearinljus och de tändstickor ni fått ut. Ta reda på hur långt från ljuset ni kan hålla tändstickan och ändå få ljuset att brinna igen.  Skriv ner och beskriv vad som händer när ni testar er fram.
  5. Skriv sedan en laborationsrapport där ni utifrån er hypotes beskriver och förklarar resultatet ni fått av era experiment.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.