Gå direkt till innehållet

Platon är ett internationellt projekt inom ramen för ”Erasmus”. I projektet medverkar Portugal, Spanien, Grekland och Sverige. Sveriges medverkan utgår från Malmö stad och Pedagogisk inspiration Malmö.

Projektets målsättning är att utveckla ett koncept som utgår från ”Frågebaserade undervisningsaktiviteter”. Modellen genomförs i sju steg med fokus på att väcka nyfikenhet och skapa innovationsförmåga hos eleverna framför allt inom de naturvetenskapliga ämnena. Läs om Platon på projektets webbplattform

Ett annat mål är att öka samarbete och samverkan mellan lärare och deras olika ämnen på den egna skolan.

 

Lektionsplanering

Platon delar in ”Naturvetenskapens bärande idéer” (The big idéas of science) på följande sätt:

 • Energi – Krafter – Universum – Partiklar – Kvantum – Evolution – Cell – Jorden

Lektionsplanering kring flytkraft som beskrivs utifrån PLATONS sju steg.

 

PLATON – Lektion om Flytkraft

Mål: Kunna visa hur formen på ett föremål påverkar dess flytförmåga.

Material: Skål med vatten, lera, last exempelvis kulor eller småsten.

Naturvetenskapens bärande idéer: Krafter

 

Lektionsstart (Setting the Scene) 

 • Titta på filmen.

 

Återkoppling (Looking back)

 • Prata med eleverna om deras erfarenheter från bad och simning. Kanske från ett bad- och simpass eleverna haft under en idrottslektion.
 • Samtala om när det känns lättast respektive svårast att flyta. På rygg, mage, ihopkurrad, utsträckt etc.?

 

Formulera hypoteser och ställ frågor (Making predictions and asking questions) 

 • Låt eleverna först fundera enskilt en stund på hur de ska få lerklumpen att flyta och bära last (kulor, småsten etc.).
 • Efter ett tag fortsätter de att diskutera och förklara sina idéer för varandra i par eller mindre grupper.
 • Lyft sedan upp elevernas tankar i en gemensam diskussion.

 

Förbered ett experiment (Setting up a research or experiment)

 • Låt eleverna fortsätta att jobba i samma konstellationer. Deras uppgift är nu att beskriva hur de vill genomföra experimentet.
 • Exempel på material att tillgå är skål med vatten, lera, last exempelvis kulor eller småsten.

 

Genomför experimentet, samla information (Experimenting and gathering data)

 • Låt eleverna genomföra experimentet enligt deras beskrivning.

 

Utifrån experimentet, vad lär du dig. Analysera informationen (Working with data and drawing conclusion)

 • Be eleverna att skriva om vad de kommit fram till. Förslagsvis kan de skriva tillsammans i ett delat Google-dokument.

 

Diskutera och berätta om dina resultat (Communicating and reviewing of findings)

 • Ge eleverna en stund till att förbereda sig för en redovisning.
 • Låt sedan eleverna redogöra för sina resultat.
 • Avsluta lektionen med Exit-tickets. Dela ut post-it-lappar och låt eleverna enskilt svara på frågan: Vad har du lärt dig under lektionen?
 • Efterhand som de skrivit klart sätter de upp lapparna på tavlan eller annat lämpligt ställe.
 • Gå igenom deras svar, antingen gemensamt eller för egen del.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.