Gå direkt till innehållet

I den andra processen sätter eleverna ord på vad som kännetecknar en skicklig skribent. De börjar också jobba med hur man skapar en fungerande textstruktur utifrån modellen “The five-paragraph essay”.  I processen ingår skrivövningar och feedback. Slutligen förbereder eleverna sig på vad de ska skriva uppsats om. 

Under “moment” hittar du alla filer och länkar som tillhör PROCESS 2 och som du kan ladda ner till ditt Google Classroom. Du kan också klicka på dem i den löpande texten nedan:

 • What makes someone a good writer?
 • En 5 Övning five-paragraph essay
 • 5 paragraph essay
 • Basic Essay Structure
 • Topic sentences & Concluding sentences
 • Introductions
 • The Body
 • Conclusions
 • After Writing
 • Subject – Verb Agreement
 • Linkers
 • How to write the perfect paragraph
 • My Dog Romeo
 • My Dog Romeo – Final Draft
 • Understanding the task

 


1. Writers Workshop A

När eleverna har kommit ungefär halvvägs in i romanen är det dags att börja förbereda för skrivandet genom att bygga genrekunskap och introducera “The five-paragraph essay”. Eleverna fortsätter parallellt med att arbeta med romanen enskilt och i grupp med uppgifter. Detta innebär att PROCESS 1 (building the field) och PROCESS 2 (modelling) nu sker parallellt. Nedan beskriver vi vilka delar som ingår i arbetet modelling.

Använd dokumentet What makes someone a good writer för att diskutera följande frågor i grupper:

 • What makes someone a good writer?
 • Why do you need to be a good writer?
 • Textwise, what is it a good writer does?
 • What constitutes a good text?

Sen lyfter vi diskussionen vidare i helklass.

I dokumentet En 5 Övning five-paragraph gör eleverna uppgift 1 som handlar om styckeindelning.

Därefter går vi igenom The five-paragraph essay.

I nästa steg gör eleverna uppgift 2 och 3 i dokumentet En 5 Övning five-paragraph. Uppgifterna handlar om hur ett stycke struktureras samt textbindning.

I nästa steg gör eleverna gör en individuell “Exit ticket”:

 • Write a reflection – What have you learned about essay writing today?
 • Hand in to your teacher.

Låt eleverna titta på videon Basic essay Structure. Sen ber vi eleverna sammanfatta i grupper:

 • What did you learn?

I dokumentet Topic sentences & Concluding sentences tränar eleverna på styckestruktur.

Vi går igenom:

 


2. Writer´s Workshop B

När vi har tränat eleverna i formatet för skrivande får eleverna i uppgift att tillämpa sina kunskaper i eget skrivande. Vi börjar med att låta eleverna skriva ETT stycke av en tänkt uppsats som Short Writing i Digiexam. Eleverna gör följande skrivuppgift:

 • On page 15 Finch says: “It’s my experience that people are a lot more sympathetic if they can see you hurting”. 
 • What does he mean and what is your response? 
 • Write one paragraph.

Dokumentet After Writing lär eleverna hur man får kollektiv feedback. Den kollektiva feedbacken består av att eleverna läser en exempeltext på ett svar från uppgiften om Short Writing. Exempeltexten kommer från en kollegas undervisningsgrupp och är oftast modifierad av läraren för att fokusera eleverna på lärandemålen när de bearbetar exempeltexten. Till exempeltexten följer tre korta frågor:

 • Is the format correct?
 • How many linkers can you find?
 • Is there a problem in the text?

Eleverna besvarar först frågorna i grupper. Därefter lyfter vi svaren i helklass.

I nästa steg får eleverna tillbaka sina texter (Short Writing) och ska jobba med feedback i sina feedback dokument som de själva skapar och delar med oss på Google Drive. De ska jobba enligt följande steg:

1. Retrieve your paragraph from Digiexam and insert it into your feedback document:

 • Check the format.
 • Check your spelling.

2. Share your text with your group and check the format in all texts.

3. Write a short reflection:

 •  What do you need to work on?

När sedan eleverna har förstått formatet så förklarar vi att nästa steg är att arbeta med språket. Utifrån våra anteckningar under läsningen av elevtexterna ser vi att flertalet elever behöver bli bättre på kongruens och de behöver använda fler linkers för att få bättre flyt. Här är det viktigt att fokusera på ett fåtal gemensamma problem och sedan göra undervisning av dem. För att eleverna ska förstå kongruens gör vi följande övning:

1.  Ladda ner dokumentet Subject -Verb Agreement. Eleverna svarar på frågorna individuellt. Därefter visar vi resultatet på tavlan och går igenom de rätta svaren. Vid behov gör detta formulär regelbundet!

2. Gå igenom dokumentet Linkers. Be eleverna att:

 • Go to your paragraph about Finch.  
 • Check Subject-Verb Agreement (write all verbs in bold).
 • Add linkers (use a highlighter).
 • Final revision.

3. Eleverna tittar på filmen How to write the perfect paragraph. Därefter ber vi dem att sammanfatta i grupper:

 • How does one write the perfect paragraph?

4. Visa texten My Dog, Romeo. Be eleverna svara på vad det är som saknas:

 • My Dog Romeo – What is wrong?

5. Med hjälp av dokumentet Linkers ska eleverna förbättra texten ”My Dog, Romeo.

Därefter lyfter vi de olika lösningarna i helklass.

 


3. Writer´s Workshop C

Nästa steg i writer’s workshop är att förbereda eleverna för vad de ska skriva sin uppsats om och att förstå instruktioner. Vi förbereder eleverna för skrivuppgiften. Gå igenom Understanding the task.

 • Identify as many success criteria as possible and make a list – success criterias.
 • You are going to use the checklist during your essay writing later.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar i process 2

2. Modeling

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till PROCESS 2.

 

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.