Gå direkt till innehållet

Det här arbetsområdet är skrivet av Anna Ringsten och Ingrid Paulin Rosell från S:t Petri skola som är en gymnasieskola med teoretiska program. Målet med arbetsområdet är att utifrån styrdokumenten, få eleverna att bli bättre och mer självständiga skribenter i engelska och utveckla deras lärande genom en växelverkan mellan höga förväntningar och ett tydligt lärar- och kamratstöd. Detta görs genom att eleverna stöds i sin förmåga att planera, sätta upp mål, reglera och utvärdera sitt lärande. Eleverna uppmanas och tillåts också att ta intellektuella risker då fokus sätts på lärande istället för att hitta det rätta svaret. 

Arbetet lutar sig mot Gibbons the teaching and learning cycle då den synliggör sambanden mellan undervisning och lärande. Till detta har Anna och Ingrid lagt Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Här tydliggörs lärandemålen (teaching) och en struktur för att nå fram till att eleverna blir varandras lärresurser och mer och mer självreglerande i sitt lärande. Se bild nedan. Observera att nycklarna representerar DW:s fem nyckelstrategier.

I enkäter och samtal uppger eleverna på St: Petri skola att de har utvecklat sin förmåga att planera, sätta upp mål, reglera och utvärdera sitt eget lärande. Hela 75 procent av eleverna anser att de genom att bearbeta sina texter blir bättre skribenter. Elevernas resultat på nationella proven avseende läsförståelse och skriftlig produktion har också förbättrats markant! De upplever också att de har lärt sig mycket vilket i sin tur har genererat ökat självförtroende och stärkt motivation.

 


Arbetsområdets syfte och upplägg

Eleverna får: 

 • en ökad förståelse för vad som ska läras
 • en ökad förståelse för vad som är god kvalitet i texter
 • lära sig hur man lär sig och tillägna sig ett metaspråk vilket gör att de även kan förklara vad de gör och varför
 • verktyg för att värdera sina texter så att de kan fatta beslut om hur de ska gå vidare och förbättra sina texter i förhållande till vad som är god kvalitet.

 

Lärandemål  EN 5:

 • Alla elever ska kunna använda the five-paragraph essay för att organisera sina tankar och sitt skrivande.
 • Alla elever ska förstå att skrivande är en process och resultat av riktat arbete.
 • Alla elever ska se vinsten med att bli varandras läranderesurser.

 

Fyra processer:

Arbetsområdet består av fyra olika processer även om de kallas för “lektioner”. Varje process kan ta lite olika lång tid men när den är genomförd så är det tänkt att du som lärare kan gå vidare till nästa process med dina elever:

 • Process 1: Setting the context and building the field
 • Process 2: Modeling
 • Process 3: Joint construction
 • Process 4: Independent writing

I arbetsområdet läser eleverna boken All the Bright Places, en ungdomsroman av den amerikanska författaren Jennifer Niven. Boken följer med under hela arbetet och ligger som grund för själva skrivuppgiften. Även om du skulle välja att jobba med en annan bok, kan du ändå använda dig av det här arbetsområdet. Du överför samma processer men till en annan bok. En del övningar som är riktar sig till just All the Bright Places får du givetvis modifiera så att de passar just den boken som dina elever läser.


 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

1. Setting the context and building the field

I den första processen får eleverna skriva ett diagnostiskt test, fundera över vad som kännetecknar en skicklig författare, möta olika mindset samt lära sig strategier för att läsa texter. De får ocks...

2. Modeling

I den andra processen sätter eleverna ord på vad som kännetecknar en skicklig skribent. De börjar också jobba med hur man skapar en fungerande textstruktur utifrån modellen “The five-paragraph essay”....

3. Joint construction

I den tredje processen får eleverna skriva en uppsats. Under “moment” hittar du alla filer och länkar som tillhör PROCESS 3 och som du kan ladda ner till ditt Google Classroom. Du kan också klicka på...

4. Independent writing

I den här processen skriver eleverna individuella uppsatser och de får också bedöma andra elevtexter med syftet att träna sig i självbedömning. I processen ingår även att skriva flera utkast av sin up...