Gå direkt till innehållet

I den här processen skriver eleverna individuella uppsatser och de får också bedöma andra elevtexter med syftet att träna sig i självbedömning. I processen ingår även att skriva flera utkast av sin uppsats och förbättra den utifrån både kamratbedömning och självbedömning. Avslutningsvis kommer de att jämföra sin första text (det diagnosiska testet, NP: A Good Life – A Diagnosis) med det NP som de har skrivit i slutet av terminen.

Under “moment” hittar du alla filer och länkar som tillhör PROCESS 4 och som du kan ladda ner till ditt Google Classroom. Du kan också klicka på dem i den löpande texten nedan:

 • Essay All the Bright Places
 • What makes someone a good writer
 • Sample essay
 • How to write a perfect paragraph
 • Introductions
 • Body
 • Conclusions
 • Spelling

 


Eleverna ska nu omsätta sina kunskaper om hur man skriver en bra text, i praktik, på egen hand. Dela ut instruktionen Essay All the Bright Places som ska skrivas i Digiexam. Dela också ut kladdpapper till eleverna. Därefter läser vi uppgiften högt för att säkerställa att alla har förstått den. Eleverna tillåts inte att starta sina datorer ännu.

Sen får eleverna fem minuter att individuellt fundera på vilka tre olika aspekter av hur Violet förändras i romanen, som de vill ha med i sin uppsats (en aspekt/stycke). De får också planera sin text på kladdpappret.

Därefter får eleverna ytterligare fem minuter för att ställa frågor till varandra och diskutera hur man kan lösa skrivuppgiften.

Först nu får eleverna logga in i Digiexam och skriva klart uppsatsen på egen hand. Och de ska ha med sig både novellen och sina anteckningar / kladdpapper.

 


När eleverna har skrivit sina texter i “skarpt läge” är det dags för after-writing activities. Lektionen efter uppsatsskrivningen delar läraren ut en exempeltext från en kollegas undervisningsgrupp och som bedöms vara av god kvalitet.

I par/grupp går eleverna igenom exempeltexten, jämför med checklistan ”success criterias” och besvarar frågan “vad som gör den bra”. När eleverna får problematisera andras texter minskar risken att de går i försvarsställning. Samtidigt tränas de i självbedömning av sina texter och att ta ansvar för sitt lärande. Detta blir ett stöd i utvecklandet av självreglerat lärande. Dessutom får eleverna ytterligare befästa vad det är som utgör en bra text.

Därefter delar vi ut själva uppgiften igen och i sina par/grupper får eleverna läsa den noggrant ännu en gång. Tillsammans skapar de en ny plan för en uppsats. Detta följs av att eleverna, fortfarande i sina par/grupper, får en text som är bra, men som innehåller något/några problem på makronivå. Elevernas uppgift är att både identifiera problemen och föreslå lösningar.

 

After Writing activity A

1. Repetera What makes someone a good writer.

2. Read the assignment again (copies). Make an outline of a text.

 • Where do you start? 
 • What should be included? 
 • What makes a good text in this case?

3. Dela ut kopior av Sample essay. This is an example of a good essay. Ask the students to identify the strengths:

 • Why is this a good text? 
 • Give as many reasons as possible. 
 • Use highlight pens and the checklist with success criteria from before. 

4. Avsluta med en Exit ticket:

 • What have you learned? 

 


After Writing activity B

När vi har låtit eleverna träna på att själva identifiera kvaliteter och problem genom att gå tillbaka till uppgiften och tillsammans i grupper fundera över bra lösningar samt bearbeta exempeltexten,  är det dags för eleverna att läsa och granska sin egen uppsats.

Nu publicerar vi alla elevtexterna i Digiexam och eleverna börjar med att individuellt bearbeta/förbättra sina egna texter och bedöma dem efter checklistan.

De skriver därefter en andra version av sin text. Se instruktioner nedan:

 

First draft – Your own text 

Retrieve your text from Digiexam and make a self assessment. What aspects do you need to work with? Write in your feedback document. Pay special attention to:

 1. The text stands on its own.
 2. The relationship between the thesis and the topic sentences.
 3. Balance between paragraphs.
 4. Chronology.
 5. Transitions – flow between paragraphs.
 6. The literary present.
 7. Quotes – present + comment.

 

Second draft E – Based on your self assessment

Then check:

 1. What is the main idea in each paragraph? Highlight all the topic sentences. Work with highlight pens. 
 2. Are your paragraphs well structured? How to write a perfect paragraph.
 3. Read your introduction carefully and read your conclusion again.
  Make changes utilizing the 3 Google presentations: Introductions, Body, Conclusions.
 4. Watch Spelling? Make a list of words you need to practice.
 5. Check all verbs. Do they agree with their subjects? Write the verbs in ”bold”.
 6. Go through your essay again and add more linking words or phrases. Underline all linking words in your essay.
 7. Stop revising when you are proud of your text. Be prepared to share your text with your friends on Google Drive. 

 


After Writing activity C

När eleverna är nöjda med sina “second draft” delas de i in i nya grupper om tre/fyra elever. I grupperna delar de sina texter i Google Drive för peer response, enligt checklistan.

Kamratresponsen tränar eleverna i att se såväl kvaliteter som problem i andras texter. De tränas också i att möta andra perspektiv, andra sätt att lösa samma uppgift.

Efter bearbetning av kamratresponsen skriver eleverna sin “final draft” som de delar med oss i ett feedbackdokument på Google Drive tillsammans med en utvärdering.

Eleverna ombeds också att jämföra sin första version av texten, den som skrevs i skarpt läge, med den sista bearbetade versionen och svara på frågan “vad de gör nu som de inte gjorde innan?. De ska också svara på vad de själva upplever att de behöver arbeta med för att deras första textversion nästa gång ska bli lika bra som den sista versionen. Eleverna gör en personlig checklista som de får ha med sig vid kommande uppsatsskrivning. Se instruktioner till eleverna nedan.

 

Final draft  – In new Groups

 1. Peer response. Share your texts with your group on Google Drive. Everybody gets specific response from three peers. Be kind, be specific, be helpful.
 2. Copy-paste the peer responses that you have received into the same document as your revised essay or summarize them.
 3. Improve on your text and write version 3, the final version.
 4. Write an evaluation: Discuss in at least five sentences the changes you made and explain why the final draft is an improvement over the first draft.
 5. Make your own checklist.

 


Slutligen, när eleverna har fortsatt att arbeta med skrivprocessen under vårterminen i årskurs 1 och skrivit en argumenterande text samt det nationella provet för steg 5 lämnar vi tillbaka den allra första texten som de skrev i augusti, som en diagnos, den gamla frisläppta NP-uppsatsen: A Good Life.

Nu får eleverna läsa igenom sin uppsats och jämföra den med den NP-uppsats de just skrivit.  Därefter ber vi dem skriva en reflektion som de delar med sin lärare:

 • What do you think when you read your first text “A Good Life” now? 

Syftet är att eleverna ska få syn på sitt lärande, hur deras skrivande har utvecklats under första året på gymnasiet samt kunna identifiera och verbalisera på vilka sätt den senaste uppsatsen är bättre än den första.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

Filer och länkar i process 4

4. Independent writing

Till lärare

Under ”Se mer” hittar du alla filer och länkar som hör till PROCESS 4.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.