Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

186 träffar

KÄLLKRITIK

Denna lektion är en av tre lektioner som ingår i arbetsområdet . Den här delen ger en introduktion till källkritik. Syftet är att lärare och bibliotekarier ska få verktyg att utveckla sin undervisnin...

LATHUND

LATHUND FÖR VANLIGA KOMMANDON I PYTHON 3

TRÄFF 6

Nedan finner du presentationen med genomgång, exempel och uppgifter. Du finner också ett uppgiftshäfte med uppgifter från olika kurser. Mål med träff 6 Att kunna skiva pseudokod Att kunna använda pro...

TRÄFF 8

Nedan finner du presentationen med genomgång och uppgifter. Mål med träff 8 Att fundera på förutsättningar för matematikundervisning med programmering Att få planera en matematiklektion innehållande...

TRÄFF 9

Nedan finner du presentationen med genomgång och uppgifter. Mål med träff 9 Att fundera på vad undervisning i matematik med programmering innebär Att få planera en matematiklektion innehållande progr...

TRÄFF 10

Nedan finner du presentationen med genomgång och uppgifter. Mål med träff 10 Att få information om hur man kan hantera programmering med elever som inte inte lärt sig programmera i grundskolan Att få...

TRÄFF 11

Nedan finner du presentationen med genomgång och uppgifter. Mål med träff 11 Att planera en matematiklektion innehållande programmering för elever som kan programmera och för de elever som inte kan p...

TRÄFF 12

Nedan finner du presentationen med genomgång och uppgifter. Mål med träff 12 Att presentera sin examensuppgift Att fundera på hur man går vidare med programmering i matematikundervisningen PRESENTAT...

TRÄFF 4

Nedan finner du presentationen med genomgång, exempel och uppgifter. Du finner också körexempel till uppgifterna så att du kan testa dina lösningar. Slutligen finns även lösningsförslag. Mål med träff...

DEN SOCIALA HJÄRNAN – EN TEORETISK BAKGRUND

För oss lärare som jobbar i skolan kan det vara av vikt att få verktyg för att hantera förändringar, konflikter och reglera känslor. En grundförutsättning för att våra elever ska lära och samarbeta är...