Gå direkt till innehållet

När man förstår en del grundläggande principer om hjärnan och lärande kan man också välja effektiva strategier för sitt läsande och lärande. Genom att koppla hjärnan och lärande till lässtrategierna får man en djupare förståelse för hur lässtrategierna fungerar. De här kunskaperna kan eleverna med fördel ta med sig in i klassrummet och när de pluggar hemma. Ni får också möjlighet att tillsammans träna på att synliggöra och prata om läsande och aktivera eleverna som ägare över sitt eget lärande. Att prata och tänka om sitt eget tänkande brukar vara både givande och spännande.

 

Filmklipp

De följande klippen (under moment) riktar sig till eleverna med syftet att få grundläggande kunskap om hjärnan och lärandet med fokus på minnet. Klippen fungerar både att ses som enskilda delar och tillsammans som en helhet:

 • En formbar hjärna
 • Minnas texten
 • Hjärnan och uppmärksamhet
 • Hjärnan och minnesprocessen

Till klippen följer övningar som förtydligar och hjälper eleverna att bearbeta innehållet.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i lektionen

En formbar hjärna

2. Hjärnan och lärande

Till lärare

Följande klipp ger en förenklad men illustrativ förklaring om hur det går till när man lär sig något nytt och varför det är naturligt att det är svårt i början.

 

ÖVNING: ÄGARE ÖVER DITT LÄRANDE

Innan ni ser klippet kan du förbereda eleverna på  att de efteråt ska svara på följande tre frågor:

 1. Vad tyckte du var lätt att förstå i klippet?
 2. Vad tyckte du var svårt att förstå i klippet?
 3. Vad tyckte du var intressant?

 

ÖVNING: KOPPLA KLIPPET VIDARE

Låt eleverna fundera och skriva ner sina svar på följande tre frågor kopplat till klippet:

 1. Koppla innehållet i klippet till något du redan kan.
 2. Hitta två situationer där ny information från klippet skulle kunna vara till hjälp.
 3. Varför kan innehållet i det här klippet vara viktigt för dig?

 

ÖVNING: REFLEKTERA ÖVER DITT LÄRANDE

Låt eleverna skriva ner fortsättningen på punkterna efter att ni sett klippet.

 1. Jag lärde mig …
 2. Jag blev förvånad över …
 3. Jag blev intresserad av …
 4. En sak som jag inte är säker på är …

Låt eleverna läsa upp sina meningar för en bänkkamrat. De kan också skriva ner sina svar på tavlan eller på ett fönster. I nästa steg kan några elever läsa upp sin meningar för resten av klassen.  

 

ÖVNING: DINA LÄSVANOR

Fundera tillsammans med din bänkkamrat över dina läsvanor.

 1. När på dygnet brukar du läsa?
 2. Hur ser omgivningen ut när du läser?
 3. Hur länge brukar du läsa?
 4. Vilken typ av texter brukar du läsa?
 5. Hur hade du kunnat få in fler lästillfällen i din vardag? Skapa en bild av hur dina läsvanor skulle se ut. Vad? När? Var? Hur?

 

ÖVNING: SÄTT ORD PÅ DIN LÄSNING

Fundera över hur du brukar läsa och sätt ord på de lässtrategier du brukar använda. Brukar du använda dig av alla strategier:

 • spåkulan – att förutspå
 • frågetecknet – att markera oklarheter
 • förstoringsglaset – att reda ut oklarheter
 • summatecknet – att sammanfatta
 • kedjan – att koppla

Vilka strategier känner du dig säker på? Vilka strategier behöver du träna mer på för att bli bättre på?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Minnas texten

2. Hjärnan och lärande

Till lärare

Följande klipp förklarar för eleverna hur det begränsade arbetsminnet, som ibland används synonymt med korttidsminnet, fungerar. Eleverna får kunskap om hur känsligt arbetsminnet är för distraktioner och en grundläggande förståelse för vikten av att ta bort distraktioner.

 

ÖVNING: ÄGARE ÖVER DITT LÄRANDE

Innan ni ser klippet kan du förbereda eleverna på följande tre frågor:

 1. Vad tyckte du var lätt att förstå i klippet?
 2. Vad tyckte du var svårt att förstå i klippet?
 3. Vad tyckte du var intressant?

 

ÖVNING: KOPPLA KLIPPET VIDARE

Låt eleverna fundera och skriva ner sina svar på följande tre frågor kopplat till klippet:

 1. Koppla innehållet i klippet till något du redan kan.
 2. Hitta två situationer där ny information från klippet skulle kunna vara till hjälp.
 3. Varför kan innehållet i det här klippet vara viktigt för dig?

 

ÖVNING: REFLEKTERA ÖVER DITT LÄRANDE

Låt eleverna skriva ner fortsättningen på punkterna efter att ni sett klippet.

 1. Jag lärde mig …
 2. Jag blev förvånad över …
 3. Jag blev intresserad av …
 4. En sak som jag inte är säker på är …

Låt eleverna läsa upp sina meningar för en bänkkamrat. De kan också skriva ner sina svar på tavlan eller på ett fönster. I nästa steg kan några elever läsa upp sina meningar för resten av klassen.  

 

ÖVNING: UTMANA DITT ARBETSMINNE

Utmana det begränsade arbetsminnet genom följande övning:

 • Läs upp följande fyra siffror för klassen: 1 7 9 1.

Låt det gå cirka 20 sekunder och låt sen eleverna skriva ner siffrorna på ett papper.

 • Läs upp följande fyra långa ord för klassen: statussymbol, pensionsförsäkring, studentförening och mellandagsrea.

Låt det gå cirka 20 sekunder och låt sen eleverna skriva ner de långa orden på ett papper.

 • Läs upp följande fyra okända meningar för klassen: Under helgen ska jag sova länge. Det ska bli skönt att få en paus. På måndag ska jag ta nya tag. Nu är det bara 42 dagar kvar till sommarlovet.

Låt det gå cirka 20 sekunder och låt sen eleverna skriva ner de fyra okända meningarna på ett papper.

Låt eleverna rätta sina svar. Uppgiften visar att även om varje uppgift innehåller fyra informationsenheter så är en mer komplex informationsenhet allt svårare att hålla i arbetsminnet.

 

ÖVNING: FÖRKUNSKAPER UNDERLÄTTAR FÖR ARBETSMINNET

Det är lättare att hålla information i arbetsminnet om man kan koppla den till något man redan vet och som finns lagrat i långtidsminnet. Testa och jämför med de fyra orden i a) och b) som består av samma antal bokstäver.

 • Läs upp: krokodil, fantomen, säng, paraply.

Låt eleverna skriva ner orden efter att du har läst upp alla fyra.

 • Läs upp: rokokidl, nemotfan, gäns, lyparap.

Låt eleverna skriva ner orden efter att du har läst upp alla fyra.

Hur många ord mindes eleverna? Utan att kunna koppla till långtidsminnet för betydelsen av ett nytt begrepp är det svårt att hålla det i arbetsminnet.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hjärnan och uppmärksamhet

2. Hjärnan och lärande

Till lärare

I det här klippet betonas och förtydligas vikten av den kontrollerade uppmärksamheten när du vill minnas något. Här får eleverna veta vad som händer när de utsätts för distraktioner och varför det sparar både tid och hjärnkraft att minimera distraktioner.

 

ÖVNING: ÄGARE ÖVER DITT LÄRANDE

Innan ni ser klippet kan du förbereda eleverna på följande tre frågor:

 1. Vad tyckte du var lätt att förstå i klippet?
 2. Vad tyckte du var svårt att förstå i klippet?
 3. Vad tyckte du var intressant?

 

ÖVNING: KOPPLA KLIPPET VIDARE

Låt eleverna fundera och skriva ner sina svar på följande tre frågor kopplat till klippet:

 1. Koppla innehållet i klippet till något du redan kan.
 2. Hitta två situationer där ny information från klippet skulle kunna vara till hjälp.
 3. Varför kan innehållet i det här klippet vara viktigt för dig?

 

ÖVNING: REFLEKTERA ÖVER DITT LÄRANDE

Låt eleverna skriva ner fortsättningen på punkterna efter att ni sett klippet.

 1. Jag lärde mig …
 2. Jag blev förvånad över …
 3. Jag blev intresserad av …
 4. En sak som jag inte är säker på är …

Låt eleverna läsa upp sina meningar för en bänkkamrat. De kan också skriva ner sina svar på tavlan eller på ett fönster. I nästa steg kan några elever läsa upp sin meningar för resten av klassen.  

 

ÖVNING: LÄS UNDER OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR

 1. Låt eleverna läsa Text A (en lämplig text du har valt ut) under knäpptysta förhållanden. Låt dem direkt efter skriva ner vad de minns från texten utan att kika i materialet.
 2. Låt eleverna läsa Text B (snarlik text A till längd, innehåll och svårighetsgrad) och sätt på hög musik i klassrummet. Låt dem direkt efter skriva ner vad de minns från texten utan att kika i materialet.
 3.  Jämför svaren från A och B samt diskutera upplevelsen.

 

ÖVNING: ATT FÖRSTÅ FOKUS, DISTRAKTIONER OCH LÄSNING

Låt eleverna i par förklara följande för varandra:

 1. Hur den kontrollerade uppmärksamheten fungerar.
 2. Varför det är viktigt att läsa i en lugn miljö.
 3. Hur multitasking påverkar hjärnan och läsningen.

När eleverna har förklarat för varandra så kan du låta ett av paren presentera sina förklaringar för resten av klassen.

 

ÖVNING: FOKUSUTMANING

Låt eleverna skriva ner hur de kan minimera distraktioner när de pluggar och läser texter hemma. Vilka distraktioner ska de plocka bort? Var ska de sitta? Låt dem sedan prova och reflektera över hur det gick. Följde de sin plan? Vad hände? Hur gick läsningen? Vilka utmaningar mötte de? Hur kan de upprätthålla goda läsvanor?

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.

Hjärnan och minnesprocessen

2. Hjärnan och lärande

Till lärare

Här ges en illustrativ och förenklad bild av minnesprocessen som förklarar varför det är viktigt att tänka aktiva tankar när man vill minnas. Här nämns också begrepp såsom “minnesledtrådar”, “framplockning” och “inkodning” som är bra grundbegrepp i ert gemensamma metaspråk framöver.

 

ÖVNING: ÄGARE ÖVER DITT LÄRANDE

Innan ni ser klippet kan du förbereda eleverna på följande tre frågor:

 1. Vad tyckte du var lätt att förstå i klippet?
 2. Vad tyckte du var svårt att förstå i klippet?
 3. Vad tyckte du var intressant?

 

ÖVNING: KOPPLA KLIPPET VIDARE

Låt eleverna fundera och skriva ner sina svar på följande tre frågor kopplat till klippet:

 1. Koppla innehållet i klippet till något du redan kan.
 2. Hitta två situationer där ny information från klippet skulle kunna vara till hjälp.
 3. Varför kan innehållet i det här klippet vara viktigt för dig?

 

ÖVNING: REFLEKTERA ÖVER DITT LÄRANDE

Låt eleverna skriva ner fortsättningen på punkterna efter att ni sett klippet.

 1. Jag lärde mig …
 2. Jag blev förvånad över …
 3. Jag blev intresserad av …
 4. En sak som jag inte är säker på är …

Låt eleverna läsa upp sina meningar för en bänkkamrat. De kan också skriva ner sina svar på tavlan eller på ett fönster. I nästa steg kan några elever läsa upp sin meningar för resten av klassen.  

 

ÖVNING: AKTIVA TANKAR OCH KOPPLINGAR FÖR ATT MINNAS

 1. Börja med att föreställa dig ditt hem. Börja i hallen och välj ut en snitslad bana och gör tio olika stopp på vägen. Kanske ditt första stopp blir på dörrhandtaget, det andra blir klädhängaren i hallen, det tredje fåtöljen i vardagsrummet.
 2. Repetera din bana och gör en mental vandring då du gör stopp på dina tio olika platser. Se till att banan ser likadan ut.
 3. När läraren läser upp tio olika föremål ska du placera ut dem på dina tio olika platser. Koppla ihop platsen med föremålet.

Förslag på föremål: stövel, blomma, ketchup, tomte, boll, fisk, pyjamas, lampa, mjölk, pensel.

 

Tillhörande filer

Det finns inga filer i Google Drive för detta moment.

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.