Gå direkt till innehållet

Här kan du ta del av ett urval grundläggande modeller för ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Modellerna kan bli ett stöd i ditt arbete med planering, genomförande och uppföljning av undervisning.

Läs mer om modellerna och fördjupa dig i grundläggande teorier och centrala begrepp utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt på Komin:s sida om undervisning i grundskola under fliken “Stödmaterial för språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt”.

Du finner modellerna bifogade i pdf-form nedan under ”Moment” och ”Se mer”


Centrala faktorer för framgång


Cirkelmodellen


Cummins fyrfältare


Den proximala utvecklingszonen


Det sociokulturella perspektivet


Interkulturellt förhållningssätt


Isberget & stöttning


Kännetecken


Skolans basgenrer


Språkbruk

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moment i modulen

Bifogade pdf-filer

Grundläggande modeller

Till lärare

Du finner de grundläggande modellerna bifogade i pdf – form under ”Moment” nedan. Klicka på ”Se mer”.

Tillhörande filer

Laddar...

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Spara moment i Google Classroom

I vissa fall kan det ta lite tid att föra över momentet.

Vad följer med till Classroom?

Text till elever, filer och länkar.