Gå direkt till innehållet

Hur gör man?

I ett flerstämmigt klassrum ges eleverna möjligheter till språkliga och dialogiska aktiviteter. Ju mer de får interagera med varandra och med pedagogen, desto fler språkliga register och lärande utvecklar de. Samtal med andra utvecklar både det egna tänkandet, språket och inlärningen. Eleverna utmanas dessutom i sitt tänkande, när de får möjlighet att möta andras tankar och åsikter. För att skapa ett flerstämmigt klassrum behöver pedagogen involvera eleverna i undervisningen och erbjuda dem möjlighet att påverka i själva lärprocesserna. Detta sätt att undervisa bör vara en utgångspunkt i arbetet med samtliga språkliga modeller och strategier. 

I stödmaterialet presenteras olika strategier som alla har sin grund i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Metoderna är placerade som underrubriker som de vanligen brukar förknippas med, men kan och bör kombineras på ett flexibelt sätt i olika sammanhang och ämnen.

Samtliga moduler kan läsas i inbäddade dokument samt skrivas ut som pdf:er.  

För en teoretisk bakgrund kan du läsa mer på Komin. Du kan även kika på en kort föreläsning av författarna där de tar upp bakgrunden till stödmaterialet, visar hur materialet är uppbyggt samt gör några nedslag i stödmaterialets praktiska delar.


De olika strategierna är ordnade under följande rubriker:

  1. ORD & BEGREPP
  2. SAMTALA
  3. LÄSA
  4. SKRIVA
  5. GRUNDLÄGGANDE MODELLER


Har du använt någon språk- och kunskapsutvecklande aktivitet som du tycker skulle passa bra under de olika strategiska metoderna som presenteras här nedan? Hör av dig till oss så kan vi lägga till dem i materialet. Har du inte tillgång till Komin och vill ta del av det teoretiska materialet går det också bra att maila.

johanna.florin@malmo.se

petra.alfeaslund@malmo.se

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Moduler i arbetsområdet

Ord & begrepp

Ett utvecklat skolspråk är centralt för att eleverna ska kunna uttrycka fördjupade kunskaper i ett ämne. Skolspråket skiljer sig från vardagsspråket, där skolspråket är ett formellt, skriftspråkslikt,...

Samtala

I undervisning som utgår från ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt är muntliga aktiviteter och samtal om text en grundbult. Dessa aktiviteter måste planeras i förväg och ha ett tydligt...

Läsa

För att elever ska kunna tillgodogöra sig ämnesinnehåll genom att läsa och förstå de texter de möter, är det viktigt för pedagoger oavsett vilket ämne hen undervisar i, att eleverna får möjlighet att...

Skriva

I de flesta av skolans alla ämnen är skrivande centralt. Det är därför viktigt för pedagoger, oavsett vilket ämne hen undervisar i, att eleverna får möjlighet att utveckla sin skrivförmåga parallellt...

Grundläggande modeller

Här kan du ta del av ett urval grundläggande modeller för ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Modellerna kan bli ett stöd i ditt arbete med planering, genomförande och uppföljning av...