Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

181 träffar

Brain breaks i klassrummet

Med en Brain Break ger du eleverna en mental paus oftast i kombination med en pulshöjande aktivitet. Genom rörelse ökar elevernas vakenhetsgrad, koncentration och kreativitet. Även mindre mängd rörelse ger effekt.

Hjärnan och lässtrategier

Att medvetet arbeta med lässtrategier fyller en didaktisk funktion oavsett ämne och texttyp. Dessutom kommer svårighetsgraden i texter att öka i takt med elevens utbildningsnivå vilket gör strategierna till praktiska verktyg genom hela livet.

Stödmaterial för språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt

I stödmaterialet presenteras olika strategier som alla har sin grund i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Metoderna är placerade som under rubriker som de vanligen brukar förknippas med, men kan och bör kombineras på ett flexibelt sätt i olika sammanhang och ämnen.

Matematisk programmering i Python

Fortbildningen vänder sig till matematiklärare på gymnasiet och komvux. Materialet kan även med fördel användas för matematiklärare i grundskolans år 7-9. Fortbildningen ges för att alla ska kunna gen...

SCARF – Vår sociala hjärna

Det här arbetsområdet handlar om den sociala hjärnan. Det lyfter fram vad som triggar igång hot- och stressystemet och hur det påverkar lärande och samarbete negativt.

ATT KUNNA ANVÄNDA OCH FÖRSTÅ DIGITALA VERKTYG OCH MEDIER

Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitaliseringen på gymnasial nivå fram fyra aspekter av digital kompetens: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen kunna...

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt

Det här arbetet är ett fortbildningsmaterial och handlar om att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Skolverket för i sitt kommentarsmaterial Få syn på digitalisering...

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt – ord och begrepp

Genom att jobba med ord och begrepp övar sig eleverna såväl på att använda och känna igen ord och begrepp, att packa upp ord genom att reda ut vilka ord nominaliseringar är skapade av och att stötta dem i läsförståelse. I denna resurs presenteras tre strategier för att göra eleverna medvetna om hur de aktivt kan öka sin förståelse och vidga sitt ordförråd.

Motiverande samtal – för välmående och motivation att lära

I den här resursen får du en guidning om hur du kan samtala med elever för att de ska bli medvetna om sin situation och sitt agerande för att jobba mot en förändring – allt för må bättre och för att få motivation och ork att lära.

MIK FÖR LÄRARE OCH BIBLIOTEKARIER

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför  är regeringens beslut om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen fortfarande högaktuellt. Sk...