Gå direkt till innehållet

Sökning på ''

154 träffar

Brain breaks i klassrummet

Med en Brain Break ger du eleverna en mental paus oftast i kombination med en pulshöjande aktivitet. Genom rörelse ökar elevernas vakenhetsgrad, koncentration och kreativitet. Även mindre mängd rörelse ger effekt.

Hjärnan och lässtrategier

Att medvetet arbeta med lässtrategier fyller en didaktisk funktion oavsett ämne och texttyp. Dessutom kommer svårighetsgraden i texter att öka i takt med elevens utbildningsnivå vilket gör strategierna till praktiska verktyg genom hela livet.

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla ämnen och åldrar

I stödmaterialet presenteras olika strategier som alla har sin grund i ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt. Metoderna är placerade som under rubriker som de vanligen brukar förknippas med, men kan och bör kombineras på ett flexibelt sätt i olika sammanhang och ämnen.

SCARF – Vår sociala hjärna

Det här arbetsområdet handlar om den sociala hjärnan. Det lyfter fram vad som triggar igång hot- och stressystemet och hur det påverkar lärande och samarbete negativt.

Matematisk programmering i Python

Fortbildningen vänder sig till matematiklärare på gymnasiet och komvux. Materialet kan även med fördel användas för matematiklärare i grundskolans år 7-9.

Läs mer om Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt: resurser och inspiration

Här hittar du ett länkskafferi med ännu fler resurser i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och dessutom artiklar som behandlar de olika aspekterna. Håll tillgodo! Länkarna är uppdelade under fö...

Psykologisk trygghet börjar i skolan

Psykologisk trygghet diskuteras mycket på arbetsplatser och organisationer men för att implementera ett fenomen från grunden börjar det, som det mesta, i skolan.

Om konspirationsteorier med Andreas Önnerfors

Forskning har visat att elever som inte är socialt och känslomässigt väl anslutna löper större risk att hamna i konspirationsteoriernas fällor. Detta föreläsnings- och utbildningspaket med Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria, riktar sig till dig som i den pedagogiska vardagen möter konspirationsteorier, desinformation och informationspåverkan.

Relationsdiagram – ett stöd vid läsning

Diagrammen fungerar som ett grafiskt stöd som hjälper eleverna att samla information och få syn på relationer och samband i texter. Att stötta eleverna med olika typer av strategier före, under och efter läsningen är en viktigt del av den pedagogiska planeringen. 

Motivationsteori för lärare – Sociala relationer

Samhörighet och tillit är grundfundamentet för att elever i lugn och ro ska kunna fokusera på att lära och samarbeta. Att uppleva att man är inkluderad och omtyckt och är en del av trygga sociala relationer är ett grundläggande psykologiskt behov hos människan.