Gå direkt till innehållet

Grundskoleförvaltningen i Malmö har inom ramen för sitt utvecklande åtagande ”Matematikundervisning för alla” tagit fram ett planeringsstöd i matematik. Ämnesrepresentanterna som ingår i det kommunövergripande matematiknätverket med deltagare från samtliga Malmö stads grundskolor har provat och återkopplat kring innehållet och stödmaterialets utformning. 

Planeringsstödet utgår från läroplanen och kursplanen i matematik (Lgr22). Det är skrivet för och riktar sig till undervisande lärare i matematik F-9. Sist i materialet finns en pedagogisk planering som även är bifogat längre ner att skriva ut samt som skrivbart Google dokument.

Syftet med materialet är att vara ett stöd i planering av matematikundervisning och att stödja lärare och arbetslag/ämneslag i att tolka innehållet och synliggöra progressionen i kursplanen. 

I planeringsstödet finns det framtagna diskussionsfrågor till arbetslag/ämneslag för att samtala kring planering av undervisning. I materialet synliggörs progressionen i kursplanen F9 på överskådligt sätt så att man kan se respektive stadies centrala innehåll i förhållande till de andra stadiernas inklusive det centrala innehållet kopplat till förskoleklass.

Till den största delen består materialet av konkreta exempel kopplade till det centrala innehållet som hör till respektive stadie. Dessa exempel utgår från följande rubriker: Ord och begrepp, lärandemål, svårigheter och missuppfattningar samt om undervisningen. För att länkarna i planeringsstödet ska fungera behöver dokumentet laddas ner.

Materialet består av:

  • Planeringsstöd matematik Lgr 22 för nedladdning (ska inte skrivas ut)
  • Pedagogisk planering att skriva ut
  • Pedagogisk planering som Google dokument – skrivbar


Medverkande på utvecklingsavdelningen som tagit fram materialet är Linda Bengtsson, Angelina Briggner, Hanna Haväng, Sandra Johansson, Linus Schrab och Christina Svensson.

Planeringsstöd matematik Lgr 22


Pedagogisk planering – att skriva ut och använda


Pedagogisk planering – skrivbar som google dokument

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.