Gå direkt till innehållet

Det här arbetsområdet handlar om den sociala hjärnan. Det lyfter fram vad som triggar igång hot- och stressystemet och hur det påverkar lärande och samarbete negativt. Det innehåller även kunskap om vad man kan göra för att skapa goda förutsättningar för lärande och samarbete, utifrån fem sociala triggers.

Arbetsområdet är uppdelat i sex delar som här kallas “lektioner” och består av en introducerande  teoretisk bakgrund och därefter fem filmklipp som behandlar sociala triggers i modellen SCARF.

 

Spara som favorit

Du måste logga in för att kunna spara som favorit.

Lektioner i arbetsområdet

Den sociala hjärnan – en teoretisk bakgrund

För oss lärare som jobbar i skolan kan det vara av vikt att få verktyg för att hantera förändringar, konflikter och reglera känslor. En grundförutsättning för att våra elever ska lära och samarbeta är...

Status

Status är en drivande faktor i många av våra beteenden såväl på arbetsplatsen som på fritiden. När vi upplever att vår status är på väg upp aktiveras våra belöningskretsar i hjärnan och på liknande vi...

Säkerhet(Certainty)

Säkerhet (Certainty) handlar om osäkerhet eller förutsägbarhet och är av stor betydelse för oss. När vi inte vet vad som ska hända eller vad som förväntas av oss tolkar hjärnan det som ett hot vilket...

Autonomi (Autonomy)

Den obehagliga känslan av att vara detaljstyrd och inte ha handlingsfriheten att bestämma själv har fått många att sky sin arbetsplats. Obefintligt utrymme för flexibilitet, hårt styrda tider och deta...

Tillhörighet (Relatedness)

Hjärnans sociala nätverk gör att vi kan förstå och knyta an till andra människor och även förstå och kontrollera oss själva, vilket underlättar för oss när vi samarbetar. En hel del av skolarbetet inn...

Rättvisa (Fairness)

Att livet inte är rättvist är vi alla medvetna om. Ändå reagerar vi starkt och med avsky mot orättvisor och har till och med svårt att känna empati med den vi tycker har varit orättvis. Det är svårt a...